معرفی

_

دکتر سعید روحانی مدرک دکتری خود را در رشته مهندسی سیستم از دانشگاه علم و صنعت اخذ نمود. او در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه علامه طباطبایی و در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت فارغ‌التحصیل شده است.

دکتر روحانی دانشیار دانشگاه تهران و مدیرعلمی دوره MBA یک‌ساله تحلیل‌گری کسب‌وکار به حساب می‌آید. سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده مدیریت، دبیر محور رهبری دیجیتال جایزه تحول دیجیتال و … از جمله فعالیت‌های اجرایی ایشان است.

دکتر سعید روحانی

دکتر سعید روحانیدانشیار دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی
 • سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده مدیریت، 1394، 1396، ایران، تهران
 • دبیر محور رهبری دیجیتال جایزه تحول دیجیتالی، 1395، ایران، تهران
 • عضو شورای سردبیری اطلاع رسانی دانشکده مدیریت، 1396، ایران، تهران
 • عضو کمیته های ترفیعات، ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت،، 1397، ایران، تهران
 • معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت، 1397، 1400، ایران، تهران
 • دبیر تخصصی نشریه بین المللی Journal of Information Technology Management (JITM)، 1398، ایران، تهران
جوایز و افتخارات
 • پژوهشگر برگزیده جوان در جشنواره آموزشی پژوهشی دانشکده مدیریت، ملی، سایر، 1396/11/01
 • عضو هیات علمی برگزیده آموزشی هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران، ملی، سایر، 1399/04/01
همایش‌های داخلی
 • فرشته احمدی و سعید روحانی. "خدمات ارزش افزوده شبکه های اجتماعی برای سازمان 2.0." کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران.
 • سعید روحانی، احد زارع رواسان، هما دیلمی و مرتضی معلق. "شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار." چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران.
 • محمد امین زارع، سعید روحانی و احد زارع رواسان. "تبیین شاخصهای ارزیابی کیفیت خدمات عمومی الزامی فناوری اطلاعات و ارتباطات." اولین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ICT در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، تهران.
 • سعید روحانی و مژده پیامانی. "بررسی مقایسه ای رضایت شغلی معلمین مدارس سنتی و معلمین مدارس هوشمند در دبستان های منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران." اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی، ساری.
 • سید زهرا شاهوران، سعید روحانی و محمدعلی شاه حسینی. "بررسی ویژگی های هوش تجاری در دانشگاه الکترونیکی." سومین کنفرانس بین‏ المللی پـژوهش‏های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران.
 • سعید روحانی، مریم میر علایی و امیر اشرفی. "تاثیر بهره برداری از ابزارهای هوش تجاری در تصمیم گیری سازمانی." دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، تهران.
 • سعید روحانی و شوکا ضامنیان. "ارائه چارچوب معماری فنی داشبوردهای سازمانی مبتنی بر روش فراترکیب." سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، تهران.
 • سعید روحانی، حامد رضایی و سوگل ربیعی ساوجی. "بررسی ساختار مناسب پیاده سازی هوش تجاری مبتنی بر ابر." دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،.
 • سعید روحانی، آرزو غلامرضایی و سوگل ربیعی ساوجی. "کاربردها، مزایا و چالش های اینترنت اشیاء." اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء، کاربردها و زیرساخت، اصفهان.
 • سعید روحانی، مهدی شامی زنجانی و نسیم میرعماد. "ارائه چارچوب فناوریها و ابزارهای عظیم داده کاوی." چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران.
 • محمد رضا بهره ور، یاسر پاشانسب و سعید روحانی. "میزان تاثیرفناوری اطلاعات بر چابکی سازمان(مورد مطالعه: اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی)." چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مشهد.
همایش‌های بین‌المللی
 • Saeed Rouhani, Dusanka Lecic, and Aleksandar Kupusinac. "BIG DATA IN HEALTHCARE SYSTEM." V International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2015), Belgrade.
 • Saeed Rouhani, I. Berkovic, B. Kuzmanovic, and Dusanka Lecic. "ERP systems in Human Resources Management." INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGIES, Belgrade.
 • Dusanka Lecic, Aleksandar Kupusinac, and Saeed Rouhani. "Blended learning at Universities." The 10th International Conference on Virtual Learning ICVL 2015, Bucharest.
مقالات در نشریات داخلی
 • سعید روحانی و وحید میرحسینی. "طراحی دستیار هوشمند آموزشی مبتنی بر عامل و بررسی اثربخشی آن در پرتال های یادگیری الکترونیکی." مدیا 5، 3 (1393): 29-36.
 • سعید روحانی، احد زارع رواسان و هما دیلمی. "عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار." فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال سوم، 12 (1395): 53-76.
 • سعید روحانی و سوگل ربیعی ساوجی. "مدل ارزیابی موفقیت ابزارهای هوش کسب‌وکار." فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 4، 15 (1395): 29-64.
 • سعید روحانی و شوکا ضامنیان. "نمونه سازی و ارزیابی یک داشبورد بیمارستانی بر اساس مدل رضایتمندی کاربر نهایی." مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی سوم، سوم (1396): 1-20.
 • مریم میرشریف و سعید روحانی. "داده کاوی بر پایه روشهای شبکه عصبی و درخت تصمیم در تشخیص زود هنگام ریسک ابتلا به دیابت بارداری." مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی چهارم، اول (1396): 59-68.
 • مریم مبینی، آمنه خدیور و سعید روحانی. "ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات سبز با استفاده از سیستم استنتاج فازی." پژوهشهای مدیریت در ایران 21، 4 (1397): 51-71.
 • سعید روحانی، سمانه امیریان و ایوب محمدیان. "شناسایی و اولویت بندی کاربردهای شبکه کاوی در تجارت الکترونیکی." فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 6، 21 (1397): .
 • سعید روحانی، طاهره پزشکی و بابک سهرابی یورتچی. "طراحی و آزمایش داشبورد بلادرنگ تحلیل متن شبکه اجتماعی توییتر." پردازش علائم و داده ها 16، 4 (1398): 151-164.
 • فاطمه نبی زاده و سعید روحانی. "مدل خوشه بندی و پیش بینی ارزش طول عمر مشتری (مورد مطالعه: مشتریان مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران)." فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 10، 40 (1399): 41-63.
 • نرگس فرزانه کندری و سعید روحانی. "ارائه چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی در راستای حکمرانی دیجیتال." فصلنامه مدیریت دولتی 12، 4 (1399): 693-720.
 • سعید روحانی، هادی صداقت و ایوب محمدیان. "شناسایی و رتبه بندی کاربردهای تحلیل عظیم داده مبتنی بر اینترنت اشیا." مدیریت بازرگانی 12، 5 (1399): 865-887.
مقالات در نشریات بین‌المللی
 • Saeed Rouhani. "Evaluation model of business intelligence for enterprise systems using fuzzy TOPSIS." EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 39, no. 3 (2012): 3764-3771.
 • Saeed Rouhani, and Ahad Zaree Ravasan. "A Fuzzy TOPSIS based Approach for ITSM Software Selection." International Journal of IT/Business Alignment and Governance 5, no. 2 (2014): 1-26.
 • Saeed Rouhani, and Milad Nateghi. "Key Success Factors Evaluation Model of BPR Projects in Project Based Organizations." International Journal of Review in Life Sciences 5, no. 7 (2015): 341-354.
 • Saeed Rouhani, and Seyed Vahid Mirhosseini. "Development and Evaluation of Intelligent Agent- Based Teaching Assistant in e-Learning Portals." International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies 10, no. 4 (2015): 52-62.
 • Saeed Rouhani, and Ahad Zaree Ravasan. "Multi-objective model for intelligence evaluation and selection of enterprise systems." International Journal of Business Information Systems 20, no. 4 (2015): 397-426.
 • Saeed Rouhani, and Mobin Mehri. "Does ERP have benefits on the business intelligence readiness? An empirical study." International Journal of Information Systems and Change Management 8, no. 2 (2016): 81.
 • Saeed Rouhani, and Sogol Rabiee Savoji. "A Success Assessment Model for BI Tools Implementation:." International Journal of Business Intelligence Research 7, no. 1 (2016): 25-44.
 • Saeed Rouhani, Amir Ashrafi, Ahad Zaree Ravasan, and Samira Afshari. "The impact model of business intelligence on decision support and organizational benefits." Journal of Enterprise Information Management 29, no. 1 (2016): 19-50.
 • Saeed Rouhani, Somaye Hosseini, and Mehdi Shami Zanjani. "The Role of Knowledge Management Processes in ERP Implementation Success." International Journal of Knowledge-Based Organizations 7, no. 3 (2017): 15-26.
 • Saeed Rouhani, and Ahad Zaree Ravasan. "Fuzzy TOPSIS evaluation approach for business process management software acquisition." INTELLIGENT AUTOMATION AND SOFT COMPUTING 23, no. 3 (2017): 459-468.
 • Saeed Rouhani. "A fuzzy superiority and inferiority ranking based approach for IT service management software selection." KYBERNETES 46, no. 4 (2017): 728-746.
 • Saeed Rouhani, and Maryam Mirsharif. "Data Mining Approach for the Early Risk Assessment of Gestational Diabetes Mellitus." International Journal of Knowledge Discovery in Bioinformatics 8, no. 1 (2018): 1-11.
 • Saeed Rouhani, Sayna Rotbei, and Homa Hamidi. "What do we know about the big data researches? A systematic review from 2011 to 2017." Journal of Decision Systems 26, no. 4 (2018): 368-393.
 • Saeed Rouhani, Amir Ashrafi, Ahad Zare Ravasan, and Samira Afshari. "Business Intelligence Systems Adoption Model: An Empirical Investigation." Journal of Organizational and End User Computing 30, no. 2 (2018): 43-70.
 • Saeed Rouhani, Shooka Zamenian, and . "A Prototyping and Evaluation of Hospital Dashboard through End-User Computing Satisfaction Model (EUCS)." Journal of Information Technology Management 10, no. 3 (2019): 43-60.
 • Zohreh Yousefi Dahka, Nastaran Hajiheydari, and Saeed Rouhani. "User response to e-WOM in social networks: how to predict a content influence in Twitter." International Journal of Internet Marketing and Advertising 14, no. 1 (2020): 91-111.
 • Saeed Rouhani, and . "Big data platforms: in the lens of selection and evaluation approach." Journal of Decision Systems 2021, no. 1 (2021): .
 • Farid Shirazi, Hsiao-Ting Tseng, Olu Adegbite, Nick Hajli, and Saeed Rouhani. "New product success through big data analytics: an empirical evidence from Iran." INFORMATION TECHNOLOGY & PEOPLE ahead-of-print, no. ahead-of-print (2021): .
کتاب‌های ترجمه شده
 • سعید روحانی و سمیه حسینی. "تحلیل های عظیم داده نقشه راه پیاده سازی، فناوری و ابزارها." تهران: انتشارات نیاز دانش، 1394.
کتاب‌های تالیفی
 • سعید روحانی و سوگل ربیعی ساوجی. "هوش کسب و کار: نقشه راه پیاده سازی، زیرساخت ها و فناوری ها." تهران: ادیبان روز، 1395.
 • سعید روحانی، احد زارع رواسان و ساینا رتبه ای. "مدیریت فناوری اطلاعات: از مبانی زیرساخت تا فناوری های دیجیتال." تهران: ادیبان روز، 1398.
 • سعید روحانی و سوگل ربیعی ساوجی. "طراحی و پیاده‌سازی داشبوردهای سازمانی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1398.
تحصیلات
 • دکتری, 1390, مهندسی سیستم, دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی ارشد, 1385, مدیریت فناوری اطلاعات, دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی, 1383, مهندسی صنایع, دانشگاه علم و صنعت ایران

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما