معرفی

_

دکتر رضا عیوضلو که استادیار دانشگاه تهران است، مدرک دکتری خود را نیز از همین دانشگاه در رشته مدیریت مالی اخذ نموده است. ایشان همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران است.

از جمله سوابق مدیریتی دکتر عیوضلو می‌توان به عضویت کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده و عضویت کمیته تخصصی اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.

دکتر رضا عیوضلو

دکتر رضا عیوضلواستادیار دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی
 • عضو کمیته تخصصی اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری، 1395/12/01، 1396/09/22، ایران، تهران
 • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده، 1396/06/11، ایران، تهران
 • دبیر تخصصی نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، 1396/11/02، ایران، تهران
همایش‌های داخلی
 • رضا عیوضلو و سمیرا منصوری. "ارزیابی اثرات شوک های نفتی بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری." دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، رشت.
 • رضا عیوضلو، سعید محمودزاده و علیرضا عجم. "مدلسازی بازدهی های سهام نفت و گاز با استفاده از مدل قیمت گذاری چندعاملی." چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران.
 • رضا عیوضلو، میثم فدایی واحد و نازنین عزیزی. "جایگاه مؤسسات رتبه بندی در توسعه بازار بدهی در نظام تأمین مالی با رویکرد ایجاد ثبات و کارایی در اقتصاد ملی." همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری، تهران.
همایش‌های بین‌المللی
 • Reza Eyvazloo. "Information Based Trades in Tehran Stock Exchange." International Conference on Researches in Science and Engineering, İSTANBUL.
 • Reza Raei, Reza Eyvazloo, and Amir Abbaszadehasl. "Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange." International Conference on researchers in SCience and Engineering, İSTANBUL.
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
 • Saeed Bajalan, Reza Eyvazloo, and Guilda Akbari. "Pair Trading in Tehran Stock Exchange based on Smooth Transition GARCH Model." Iranian Journal of Finance 2, no. 2 (2019): .
 • رضا عیوضلو، محمدرضا آقامحمدسمسار و مهدی رامشگ. "عوامل مؤثر بر بازدهی بانک های تجاری در ایران." چشم انداز مدیریت مالی 6، 13 (1395): 71-92.
 • رضا راعی، رضا عیوضلو و امیر علی عباس زاده اصل. "بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ریزساختار بازار." فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 10، 34 (1396): 1-10.
 • رضا عیوضلو، علی قهرمانی و علیرضا عجم. "بررسی عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS." تحقیقات مالی دانشگاه تهران 18، 4 (1396): 1-10.
 • مهدی قلی پور خانقاه، رضا عیوضلو، سعید محمودزاده و مهدی رامشگ. "بررسی ریسک غیرسیستماتیک و اصطکاک بازار در فرآیند سرمایه‌گذاری." فصلنامه دانش سرمایه گذاری 22، 22 (1396): 22.
 • رضا عیوضلو، مجتبی شفیع زاده و علی قهرمانی. "ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته با استفاده از رویکردهای هم‌انباشتگی و همبستگی." تحقیقات مالی دانشگاه تهران 19، 3 (1397): 457-474.
 • رضا عیوضلو، سعید باجلان و مصطفی چهاراهی. "بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت." مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 9، 36 (1397): 31-49.
 • رضا عیوضلو، محمد صیادی و مسعود خادمی. "ارزیابی مقایسه‌ای عامل ریسک شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای IPC، بیع‌متقابل و مشارکت در تولید." فصلنامه اقتصاد انرژی ایران 8، 29 (1398): 131-169.
 • رضا عیوضلو، سعید اسلامی بیدگلی و امیر رضا خورسندی. "مقایسه شاخص‌های قیمتی تکرارشونده (BMN و کیس ـ شیلر) در بازار مسکن شهر تهران." تحقیقات مالی دانشگاه تهران 21، 3 (1398): 348-363.
 • رضا عیوضلو و مهدی رامشگ. "اندازه‏ گیری ریسک سیستمیک با استفاده از کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی و رتبه‌بندی بانک‌ها." مجله مدیریت دارایی و تامین مالی 7، 4 (1398): 1-16.
 • کیمیا اعتمادی، رضا عیوضلو و سید مجتبی میرلوحی. "بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر ریسک نظام‌مند رهیافت کاپولا ارزش در معرض خطر شرطی." فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی 5، 3 (1399): 9-33.
 • مهدی آسیما و رضا عیوضلو. "ارائه مدل نیمه‌ پارامتریک قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک با تبیین ریسک آربیتراژ." تحقیقات مالی دانشگاه تهران 22، 3 (1399): 343-365.
 • رضا عیوضلو، یاسمن هاشمی و امیرعلی قربانی. "مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران." چشم انداز مدیریت مالی 10، 32 (1399): 9-32.
 • رضا عیوضلو، سعید فلاح پور و مهدی دهقانی اشکذری. "ردیابی شاخص با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک شرطی ترکیبی دو دنباله‌ای در بورس اوراق بهادار تهران." تحقیقات مالی دانشگاه تهران 23، 4 (1400): 545-563.
مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی
 • Afshin Haghighi, Saeid Fallahpour, and Reza Eyvazloo. "Modelling order arrivals at price limits using Hawkes processes." Finance Research Letters 19, no. 19 (2016): .
 • رضا عیوضلو. "بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری در بانک‌های ایران." مجله مدلسازی ریسک و مهندسی مالی 1، 1 (1396): 37-57.
کتاب‌های ترجمه شده
 • رضا عیوضلو و جواد عبادی. "فلسفه سرمایه گذاری." تهران: انتشارات مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا، 1396.
سوابق تحصیلی
 • دکتری, 1393, مدیریت مالی, دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد, 1385, مدیریت مالی, دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی, 1383, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما