معرفی

_

دکتر حمیدرضا یعقوبی که به عنوان مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی فعالیت می‌کند، عهده‌دار سمت مدیریت منابع انسانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است. دکتر یعقوبی به عنوان مدرس در دوره‌های MBA و DBA مدیریت منابع انسانی با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران همکاری دارد. ایشان همچنین سرارزیاب مدل 34000 منابع انسانی هستند.

دکتر حمیدرضا یعقوبی

دکتر حمیدرضا یعقوبیمدیر منابع انسانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

فعالیت‌های اجرایی
  • مدیر منابع انسانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
  • مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما