معرفی

_

دکتر حسین صفری مدرک دکتری و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تهران در رشته مدیریت صنعتی دریافت کرده است. ایشان در مقطع کارشناسی نیز از همین رشته در دانشگاه خلیج فارس بوشهر فارغ‌التحصیل شده‌‎اند. در کارنامه دکتر صفری تالیف کتاب‌های بسیاری از جمله دولت الکترونیکی: مفاهیم و کلیات، نگاهی جامع بر نظام های سنجش عملکرد، بلوغ فرآیندهای کسب و کار، تحقیق در عملیات (نکات و مفاهیم) و … به چشم می‌خورد.

از جمله فعالیت‌های اجرایی دکتر حسین صفری می‌توان به مدیریت گروه مدیریت در دانشگاه تهران، عضویت وابسته در پردیس فارابی قم، عضویت در کمیته مشترک همکاری های دانشگاه با گروه صنعتی گلرنگ، مدیریت گروه صنعتی پردیس بین المللی کیش و بسیاری از سوابق دیگر به چشم می‌خورد. دکتر صفری مدیرعلمی دوره DBA یک‌ساله مدیریت استراتژیک دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است.

دکتر حسین صفری

دکتر حسین صفریاستاد دانشگاه تهران

برخی از مقالات در نشریات داخلی
 • محمدرضا مهرگان، حسین صفری و فریدون قاسم زاده . "به کارگیری تکنیک دلتا با رویکرد فازی جهت شناسایی موقعیت راهبردی بنگاه ها مطالعه موردی شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی." دانش مدیریت 15، 57 (1381): -.
 • حسین صفری، خسرو آریان فر و عباس ابراهیمی. "عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر." تعاون و کشاورزی 20، 212 (1388): 33-51.
 • حسین صفری. "طراحی مدلی برای شناسایی عوامل نرم سازمانی - مطالعه موردی شرکت نفت ایران." فصلنامه علوم مدیریت ایران 5، 17 (1389): 40-20.
 • محمدرضا مهرگان، حسین صفری و عزت‌الله اصغری زاده . "اندازهگیری توان رقابتی پتروشیمی متانول با استفاده از سیستم فازی." مدیریت بازرگانی 2، 1 (1389): 165-184.
 • مهدی اجلی ، حسین صفری و علی مدقالچی . "بررسی نتایج اجرای طرح آموزش ایمنی در سطح مدارس کشور ( مطالعه موردی : دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهر زنجان )." فصلنامه تعلیم و تربیت 102، 102 (1389): 43-23.
 • محمدرضا مهرگان، عزت اله اصغری زاده و حسین صفری. "شناسایی رویکرد شرکت صنایع پتروشیمی ایران در حوزه توان رقابتی با استفاده از روش ترکیبی مدلسازی معادلات ساختاریافته و منطق مقایسات روجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی." دانشور رفتار 2، 47 (1389): 225-240.
 • حسین صفری، عباس ابراهیمی و علی جمالی . "بکارگیری مدل کارت امتیازی متوازن بر مبنای تکنیک TOPSIS جهت تحلیل عملکرد شرکتهای واگذار شده توسط بانک صنعت و معدن." دانشور رفتار 18، 44 (1389): 61-78.
 • حسین صفری، محمد هادی خلوصی و سمیه خلوصی. "ارزیابی و انتخاب پروژه های توسعه ای فولاد با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری سیتسمهای خاکستری، تئوری مجموعه های مبهم و برنامه ریزی آرمانی صفر و یک." مدیریت فردا 11، 31 (1391): 83-100.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، حسین صفری، فرشید حسینی طولی و مهدی اجلی قشلاجوقی . "اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده از مدلسازی شبکه های بیزین." پژوهش نامه بازرگانی 65، 65 (1391): 1-25.
 • فاطمه میرزایی رابر، رضا زعفریان و حسین صفری. "مدل‌سازی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علی و شبکه‌های بیزین در صنعت بیمه." چشم انداز مدیریت بازرگانی بهار 1392، 13 (1392): 61-78.
 • حسین صفری، سیدمصطفی رضوی و محمد هادی علی احمدی. "اولویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی (LFPP) وترسیم نقشه استراتژی به کمک مفاهیم کارت امتیازی متوازن و روش آنالیز مسیر (مطالعه موردی: شرکت نفت سپاهان)." مدیریت فردا 12، 34 (1392): 71-87.
 • بابک عابدی، ناصر عسگری، حسین صفری، احمد َاسدزاده و افشین رهنما. "نقش عوامل فردی و محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید آنی." مدیریت بازرگانی 7، 1 (1394): 144 - 127.
 • حسین صفری و علیرضا فقیه. "حل مسائل زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع (RCPSP) با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده (DICA)." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 7، 2 (1394): 1- 15.
 • ناصر عسگری، غلامحسین نیکوکار ، حسین صفری و مهرداد غلامی. "الگوی شایستگی های مدیران دولتی جمهوری اسلامی بر اساس سند چشم انداز 1404." مدیریت در دانشگاه اسلامی 4، 1 (1394): 23 - 38.
 • محمد هادی علی احمدی، سیدمصطفی رضوی و حسین صفری. "الگوی ترسیم نقشه راهبرد و هدایت راهبرد ها." مطالعات مدیریت راهبردی 23، 23 (1394): 136 - 113.
 • سیدرضا سیدجوادین، حسین صفری و عباس ابراهیمی. "چارچوبی برای شناسایی ریسکهای راهبرد در شرکتهای هولدینگ سرمایه گذاری." مدیریت بازرگانی 8، 1 (1395): 89-116.
 • حسین صفری و امیر َالداغی. "ارائه مدلی جهت ارزش گذاری نوآوری های حوزه زیست فناوری بر پایه رتبه بندی اختراعات ثبت شده." سیاست علم و فناوری 8، 2 (1395): 63-78.
 • محمد رضا صادقی مقدم، حسین صفری، جابر نوروزیان ریکنده و روح الله قاسمی. "تبیین سطح اهمیت - عملکرد مولفه های زنجیره تأمین بشردوستانه در بعد از فاجعه." فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 7، 3 (1396): 157 - 176.
 • سید حمید هاشمی پطرودی، محمد رضا صادقی مقدم، احمد جعفرنژادچقوشی و حسین صفری. "ﻣﺮور ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت راﻫﺒﺮد زنجیره ﺗﺄﻣﻴﻦ." مدیریت بازرگانی 10، 2 (1397): 277-302.
 • فاطمه حقیقت، محمدرضا مهرگان، محمد ابویی اردکان و حسین صفری. "بررسی کاربرد نوع شناسی های قدرت و اجبار در حل مسایل پیچیده سازمانی." فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ویژه نامه، ویژه نامه (1398): 18 - 9.
برخی از مقالات در نشریات بین‌المللی
 • Seyed Mostafa Razavi, Hossein Safari, حسام شفیع , and هادی رضایی . "How Customer Satisfaction Corporate Image and Customer Loyalty Are Related." European Journal of Scientific Rsearch 78, no. 4 (1954): 588-596 .
 • Mohammad Reza Mehrregan, and Hossein Safari. "Combination of Fuzzy TOPSIS and Fuzzy Ranking for Muti Attribute decision Making." Artificial Intelligence and Soft Computing -ICAISC 4029, no. --- (2006): 260-267 .
 • Hamid Esmaeili Givi, Mohammad Nasrabadi, Abbas Ebrahimi, and Hossein Safari. "Providing Competitiveness Assessment Model for State and Private Banks of Iran." The International Journal of Applied Economics and Finance 4, no. 4 (2010): 202-219.
 • Ezatollah Asghari Zade , Hossein Safari, Behzad Abdollahi , and Rohollah Ghasemi . "Canonical Correlation Analysis between Enabler and Results in EFQM Model a Case Study in TAVANIR Company in Iran." European Journal of Social Sciences 21, no. 3 (2011): 483-493.
 • Hossein Safari, محمدرضا فتحی , and علیرضا فقیه . "Applying Fuzzy AHP anf Fuzzy TOPSIS to Machine Selection." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE 7, no. 9 (2011): 755-765.
 • Ahmad Jafar Nezhad Chaghoushi, Hossein Safari, and Mohammad Reza Fathi . "Location Selection of Gas Stations Using of Fuzzy GTMA and Fuzzy Prioritization Method ( Case Study:Tehran Province Gas Company )." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE 8, no. 5 (2012): 749-741.
 • Hossein Safari, and داوود برزگری . "Presenting a Model to Asess the Situation of Human Resource in Iranian Companies Regarding the Requirements of Excellence Model ( with a Case Study )." Report and Opinion 4, no. 2 (2012): 27-33.
 • Mohsen Moradi-moghadam, Hossein Safari, and Meysam Maleki. "A novel model for business process maturity assessment through combining maturity models with EFQM and ISO 9004:2009." International Journal of Business Process Integration and Management 6, no. 2 (2013): 167-184.
 • Hossein Safari, Abdol Hossein Jafarzadeh, Alireza Faghih, and Mohammad Reza Fathi. "Ranking of Iran's Informatics Companies Based on EFQM and Fuzzy System." World Applied Programming 3, no. 3 (2013): 101-107.
 • Hossein Safari, Tahereh Keshavarzi, Abdol Hossein Jafarzadeh, and Mehdi Ajalli Gheshlajoughi. "Examination of the Lifespan of Unknown Complicated Systems." New York Science Journal 6, no. 4 (2013): 74-84.
 • Hossein Safari, Samira Maghsoudi, Tahereh Keshavarzi, and Amirhesam Behrooz. "A Conceptual Model for Agility Strategy and Work Organization by Structural Equation Modeling: A Case Study in the Iranian Textile Industry." Journal of Business & Economics Research 3, no. 1 (2013): 369-387.
 • Fatemeh Mirzaei Rabor, Hossein Safari, Tahereh Keshavarzi, and Abdol Hossein Jafarzadeh. "Presenting a Conceptual Model for Corporate Innovation in the Insurance Industry by Structural Equation Modeling: A Case Study in the Iranian Insurance Industry." Journal of Business & Economics Research 3, no. 1 (2013): 356-368.
 • Hossein Safari, Amirhesam Behrooz, Hossein Bazargani, and Mohammad Hosein Soleimani-sarvestani. "Proposing a Framework for Strategic Positioning Using an Integrated Method." World Applied Programming 3, no. 4 (2013): 150-163.
 • Hossein Safari, Abdol Hossein Jafarzadeh, and Mohammad Reza Fathi. "Applying Interval GTMA Method for Technology Selection in the Presence of both Cardinal and Ordinal Data." World Applied Programming 3, no. 4 (2013): 142-149.
 • Ezzatollah Asgharizadeh, Hossein Safari, and . "Assessing Impact of Cultural Values on Global Occupational Accidents across the World; A Secondary Analysis of GLOBE and." Journal of Basic and Applied Scientific researchh 3, no. 7 (2013): 207-215.
 • Hossein Safari, Fatemeh Mirzaei Rabor, Raziyeh Amirtaimouri, and Mehdi Ajalli Gheshlajoughi. "The New Method for Ranking of Corporations Based on "EFQM"." International Journal of Economy, Management and Social Sciences 2, no. 6 (2013): 448-454.
 • Amir Karimi, Hossein Safari, Seyed Hamid Hashemi, and Payam Kalantar. "A study of the Baldrige Award framework using the applicant scoring data." TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE 25, no. 5-6 (2013): 461-477.
 • Hossein Safari, Alireza Naderi, Mojtaba Mohammadkhani, and Nahid Zamani. "Developing and analyzing the customer pyramid via data envelopment analysis." Asian Journal of Research in marketing 3, no. 1 (2014): 149 - 162.
 • Hossein Safari, Virgilio Cruz-machado, Amin Zadeh Sarraf, and Meysam Maleki. "MULTIDIMENSIONAL PERSONNEL SELECTION THROUGH COMBINATION OF TOPSIS AND HUNGARY ASSIGNMENT ALGORITHM." Management and Production Engineering Review 5, no. 1 (2014): 42-50.
 • Elham Dehghan Manshadi, Mohammad Reza Mehrregan, and Hossein Safari. "Supplier Classification Using UTADIS Method Based on Performance Criteria." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 5, no. 2 (2015): 31-45.
 • Ahmad Jafar Nezhad Chaghoushi, Hossein Safari, and Ermia Aghasi. "An Integration between Fuzzy PROMETHEE and Fuzzy Linear Program for Supplier Selection Problem: Case Study." Advances in industrial engineering and management 4, no. 1 (2015): 88 - 79.
 • Ehsan Khanmohammadi, Hamidreza Talaei, Hossein Safari, and Reza Salehzadeh. "Supplier evaluation and selection for sustainable supply chain management under uncertainty conditions." International Journal of Sustainable Engineering 11, no. 6 (2018): 382-396.
 • Hossein Safari, Abdolhossein Jafarzadeh, Mohammad Hadi Aliahmadi, and Mohammad Reza Fathi. "EXTENSION OF MCDM METHOD FOR SUPPLIER SELECTION PROBLEM WITH INTERVAL NUMBERS BASED ON OBJECTIVE WEIGHTING." INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE 25, no. 6 (2018): .
فعالیت‌های اجرایی
 • مدیر گروه مدیریت در دانشگاه تهران 2، 1391/05/10، 1393/04/07، ايران، تهران
 • عضویت وابسته در پردیس فارابی قم، 1392/03/01، 1395/09/04، ایران، تهران
 • معاون اجرایی و دانشجویی، 1392/12/27، 1394/10/12، ایران، تهران
 • عضویت در کارگروه رفاهی دانشگاه، 1393/05/12، 1394/04/29، ایران، تهران
 • مدیرر گرایش مدیریت صنعتی پردیس البرز، 1393/10/17، 1395/09/04، ایران، تهران
 • عضویت وابسته در گروه MBA، 1393/11/12، 1395/09/04، ایران، تهران
 • فرصت مطالعاتی - دانشگاه لیسبون - دانشکده علم و تکنولوژی - دپارتمان مهندسی صنایع و مکانیک، 1394/10/13، 1395/05/08، پرتغال، لیسبون
 • عضویت در کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته مدیریت صنعتی، 1395/11/12، ایران، تهران
 • معاونت پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/09/28، 1397/09/12، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته مشترک همکاری های دانشگاه با گروه صنعتی گلرنگ، 1396/10/16، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته تخصصی مدیریت صنعتی از کارگروه ویژه مدیریت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1396/10/25، ایران، تهران
 • عضویت در کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت به عنوان نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی، 1396/11/02، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته بررسی موارد خاص فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، 1397/04/13، ایران، تهران
 • عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، 1397/04/23، ایران، تهران
 • رئیس هیأت داوری کمیته پژوهشی، علوم انسانی در جشنواره دانشجوی نمونه سال 97، 1397/07/24، 1397/09/16، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته منتخب دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، 1398/04/18، 1398/04/18، ایران، سمنان
 • رئیس هیأت داوری کمیته پژوهشی، علوم انسانی جشنواره دانشجویی نمونه سال 1398، 1398/09/24، ایران، تهران
 • عضویت در شورای توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، 1398/12/03، ایران، کیش
 • مدیر گروه صنعتی پردیس بین المللی کیش، 1399/07/01، 1401/07/01، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته منتخب دانشگاه فردوسی مشهد، 1399/11/13، ایران، تهران
 • عضویت وابسته پردیس البرز، 1399/11/18، ایران، تهران
 • عضو هیأت مدیره انجمن علوم مدیریت ایرا، 1399/12/17، ایران، تهران
 • مدیر گروه صنعتی 2، 1400/04/02، ایران، تهران
 • عضویت در کارگروه بررسی توانمندی علمی جذب هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1400/04/30، ایران، تهران
کتاب‌های ترجمه شده
 • حسین صفری، میرمحمود سادات، میلاد محمدی و مرتضی صالحی. "استراتژی جودویی: نقاط قوت رقبای خود را به مزیت رقابتی تبدیل نمایید." تهران: نشر کتاب دانشگاهی، 1398.
کتاب‌های تالیفی
 • حسین صفری. "دولت الکترونیکی: مفاهیم و کلیات." تهران: موسسه نشر بازرگانی، 1388.
 • حسین صفری، احمد رضا قاسمی ، مجیده عینیان ، عبدالکریم پهلوانی و مسعود منوچهری . "نگاهی جامع بر نظام های سنجش عملکرد." : موسسه کتاب مهربان نشر، 1391.
 • محمدرضا مهرگان، عزت اله اصغری زاده و حسین صفری. "اندازه گیری توان رقابتی بنگاه." تهران: نشر مهربان، 1392.
 • حسین صفری و محسن مرادی مقدم. "بلوغ فرآیندهای کسب و کار." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1393.
 • حسین صفری، سهیلا اعتضادی و محسن مرادی مقدم. "بلوغ فرآیندهای زنجیره تأمین." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1394.
 • حسین صفری و مهدی اجلی. "تحقیق در عملیات (نکات و مفاهیم)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1394.
 • حسین صفری، مجتبی محمدنژاد شورکایی، فاطمه میرزایی رابر، اسماعیل شعبانی، مهرداد مرادی و محسن مرادی مقدم. "رهبری در مدلهای تعالی سازمانی." تهران: موسسه مهربان نشر، 1395.
 • مهران ابراهیمی، احمد جعفرنژادچقوشی، حسین صفری و محمد رضا صادقی مقدم. "مدیریت تداوم زنجیره تأمین." تهران: موسسه مهربان نشر، 1395.
 • حسین صفری و عباس ابراهیمی. "مدیریت استراتژیک (با رویکرد ریسک)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1395.
 • حسین صفری و احسان خان محمدی. "روشهای تصمیم گیری چندشاخصه فازی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.
 • حسین صفری و احسان خان محمدی. "روشهای تصمیم گیری چند شاخصه فازی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.
 • حسین صفری، محسن مرادی مقدم و علی عبادی ضیایی. "جایگاه استانداردهای بین المللی ایزو در مدل تعالی سازمانی EFQM." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1395.
 • حسین صفری و جلیل حسن قاسمی. "ًِّQFD در صنعت و خدمات (تئوری تا عمل)." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1396.
 • حسین صفری و حسن محمد قاسمی. "کیو اف دی در صنعت و خدمات از تئوری تا عمل." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1396.
 • حسین صفری، علی عبادی ضیایی و محسن مرادی مقدم. "تفسیری بر مدل تعالی سازمانی EFQM." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1396.
 • حسین صفری، محسن مرادی مقدم و علی عبادی ضیایی. "تفسیری بر مدل تعالی سازمانی EFQM." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1398.
تحصیلات
 • دکتری, 1387, مدیریت صنعتی-مدیریت تولید و عملیات, دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد, 1381, مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات, دانشگاه تهران
 • کارشناسی, 1379, مدیریت صنعتی, دانشگاه خلیج فارس بوشهر

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما