معرفی

_

دکتر حسین جلیلیان دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه است. ایشان که استاد مدعو در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و امیرکبیر است، یکی از اساتید دوره MBA یکساله فروش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به شمار می‌رود.

در سوابق دکتر جلیلیان مشاور مدیریت بازاریابی و استراتژی در بانک‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه و مشاور تحقیقات بازاریابی و تجاری ایسپا به چشم می‌خورد. ایشان مولف کتاب‌های مدیریت بازاریابی، مبانی سازمان و مدیریت و استراتژی بازاریابی بوده و ویراستاری علمی بیش از بیست عنوان کتاب درسی دانشگاهی رشته مدیریت را انجام داده است.

دکتر حسین جلیلیان

دکتر حسین جلیلیاندکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

 

رزومه اجمالی
  • دکتری (PhD) مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه تهران
  • استاد مدعو در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و امیرکبیر
  • مشاور مدیریت بازاریابی و استراتژی در بانک‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه
  • مشاور تحقیقات بازاریابی و تجاری ایسپا (مرکز پیمایش و افکارسنجی ایران)
  • استاد مدعو بازاریابی در دوره‌های مدیریت کسب و کار (MBA) دانشگاه تهران
  • عضو گروه مدیریت سازمان سمت (زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • مؤلف کتاب‌های مدیریت بازاریابی، مبانی سازمان و مدیریت و استراتژی بازاریابی
  • ویراستار علمی بیش از ییست عنوان کتاب درسی دانشگاهی رشته مدیریت
  • نویسنده و داور نشریات پژوهشی و کتاب‌‌های درسی دانشگاهی رشته مدیریت
  • دارنده گواهینامه‌های کارآفرینی، کسب و کار، بازاریابی، فروش و مالی

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما