معرفی

_

دکتر ایوب محمدیان مدیرعلمی دوره MBA کسب‌وکار دیجیتال دانشگاه تهران است. ایشان دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت کسب و کار از دانشگاه مازندران با کسب رتبه اول، مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات با رتبه دوم و مدرک دکترا در رشته مدیریت سیستم (گرایش فناوری اطلاعات) هستند.

سرپرست مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مشاور مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت، عضویت کمیته علمی و ممیزی جایزه تحول دیجیتال در محور نوآوری دیجیتال و … از جمله سوابق اجرایی دکتر محمدیان به حساب می‌آید. ایشان علاوه بر دوره MBA کسب‌وکار دیجیتال در دوره‌های DBA مدیرعامل حرفه‌ای، DBA تحول دیجیتال و MBA تحليل‌گری کسب‌و‌کار تدریس می‌کنند.

دکتر ایوب محمدیان

دکتر ایوب محمدیاناستادیار دانشگاه تهران

علایق شخصی
 • مدل کسب و کار دیجیتال
 • استراتژی دیجیتال
 • کارآفرینی و نوآوری دیحیتال
 • اکوسیستم استارت آپی
 • اینترنت اشیا
 • کسب و کار داده محور
جوایز و افتخارات
 • ایده راه اندازی پلتفرم نواوید به عنوان پلت فرم آنلاین برای جمع سپاری مسایل صنعت به دانشگاه‌ها، ملی، سایر، 1398/09/30
همایش‌های داخلی
 • محمد موسی خانی، ایوب محمدیان و منصوره عسگری. "ارزیابی وضعیت فرآیندهای مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر تهران و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن." اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، تهران.
 • فاطمه شجاعیان، ایوب محمدیان و علی شجاعیان. "شناسایی زیرساختهای عمومی مورد نیاز برای توسعه کسب و کارها در فضای مجازی ایران." سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز.
 • پریسا قادری و ایوب محمدیان. "چارجوب معیارهای ارزیابی موفقیت مدلهای کسب وکار مبتنی بر پلتفرم های چندوجهی." سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، تهران.
 • سعید حیدریان شهری، منوچهر انصاری و ایوب محمدیان. "ارائه ابزاری جهت باز طراحی و نوآوری در مدل های کسب و کار الکترونیکی." سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، تهران.
 • ایوب محمدیان و رضا شمس. "ارائه چارچوب جدید پژوهشی برای توسعه کسب و کارهای نوپای دیجیتال مبتنی بر روش شناسی علم طراحی مبتنی بر اقدام(ADR)." سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، تهران.
 • عظیمه شعبانی، ایوب محمدیان و مصطفی آشنا. "تبیین ابعاد مسأله بومی سازی تجارت الکترونیک در ایران." چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران.
 • شادی نوری و ایوب محمدیان. "تاثیر اینترنت اشیاء در حوزه بهداشت و درمان." دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.
 • آرزو رمضانی لارمایی و ایوب محمدیان. "مدل ها و استراتژی های کسب و کار وب2." دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.
 • مریم پارسی، ابوالفضل کیانی نیکو و ایوب محمدیان. "مدل های کسب وکار مبتنی بر اینترنت اشیا مطالعه موردی: بررسی مدل های اجرایی در کسب وکارهای گروه Megabyte." کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران.
 • محمد جواد عزیزی فر، ایوب محمدیان و احرام صفری. "ارائه چارچوب ممیزی سیستم آموزش الکترونیکی مبتنی بر رویکرد معماری." کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی، تهران.
 • بنفشه سلمان زاده، ایوب محمدیان و عماد فرازمند . "شناسایی ویژگیهای طراحی کسب و کارهای مبتنی بر پلتفرم های چندوجهی." کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی، تهران.
 • فاطمه شجاعیان، ایوب محمدیان و علی شجاعیان. "شناسایی محدودیتها و موانع توسعه مدلهای کسب و کار در فضای مجازی." دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه، تهران.
 • ایوب محمدیان، عماد فرازمند و بنفشه سلمان زاده. "گام های راه اندازی شرکتهای نوپا براساس رویکرد نوپای ناب." همایش بین المللی نوآوری ،توسعه و کسب و کار، تهران.
 • سمیرا شیرین آبادی فراهانی، ایوب محمدیان و مهران نیک آریا. "تحلیل مدل کسب و کار جویشگرهای بومی در کشورهای مختلف جهان." اولین همایش ملی جویشگر بومی، تهران.
 • نیلوفر مرادحاصل و ایوب محمدیان. "نقش دولت در توسعه کسب و کارهای اینترنتی." اولین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار، تهران.
همایش‌های بین‌المللی
 • Hamed Saraei, and Ayoub Mohammadian. "open government data platforms and dimensions (e-Federalism or e-Centralism)." 10th Information and Knowledge Technology Conference (ICIKT2019), Tehran.
 • ماندانا فرزانه , Edmundas NHI, , Ayoub Mohammadian, GFCHGFY Turskis, and Zenonas Kazimieras Zavadskas. "Designing an Organizational Readiness Framework for Big Data Adoption." 2018 9th International Symposium on Telecommunications (IST), Tehran.
 • Fatemeh Shojaeian, Ayoub Mohammadian, and Gfchgfy Xfgrhgt. "The Government's Role in Improving the Opportunities of Cyberspace for Developing Electronic Businesses." 11th International Conference on e-Commerce with focus on e-tourism, e-service, health tourism, Isfahan.
 • Ayoub Mohammadian. "A Model For The Performance Monitoring And Evaluation Of Organizations To Migrate To The Cloud Based On System Approach." Advances In Business Research International Conference 2015,.
 • Minoo Garibi...., and Aboozar Arab Sorkhi. "A Conceptual Framework for Selecting Managed Security Service Provider." International Conference on New Challenges in Management and Business, İSTANBUL.
 • Ayoub Mohammadian. "e-readiness assessment of organizations for migrating to cloud computing based on resource based theory and activity based theory." Modern research in management, economics, humanities, ISTANBUL.
 • محمد جواد عزیزی فر، ایوب محمدیان و احرام صفری. "ارائه مدل آموزش الکترونیکی مبتنی بر دیدگاه راهبردی و معماری." دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، استانبول.
 • ایوب محمدیان. "کارآفرینی دیجیتال: ضرورت سرمایه گذاری در حمایت و ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در راستای توسعه کارافرینی و اشتغال در بخش فاوا." نخستین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کارافرینی و سرمایه گذاری، تهران.
مقالات در نشریات داخلی
 • ایوب محمدیان، جلیل حیدری دهوئی و علیرضا قربانی. "اولویت‌بندی کاربردهای اینترنت‌اشیاء در کشاورزی با استفاده از شاخص‌های توسعۀ پایدار." تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 51، 4 (1399): .
 • وحید چیذری، ایوب محمدیان، مریم خلیلی عراقی و حمیده رشادت جو. "سنخ شناسی دیدگاه‌های سرمایه‌گذاران خطرپذیر در ارزیابی شرکت‌های نوپای فناوری مالی در اولین مرحله سرمایه‌گذاری در ایران." توسعه کارافرینی 13، 3 (1399): 321-340.
 • ایوب محمدیان، فاطمه میرباقری و علیرضا قربانی. "اولویت بندی کاربردهای اینترنت‌ اشیا برای نوآوری در آمیخته بازاریابی با توجه به عوامل فناورانه، قانونی و بازار کشور ایران." پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران 12، 23 (1399): 125-148.
 • ایوب محمدیان و مریم خداداد برمی. "تببین فرایند شکل گیری قابلیت شبکه ای در سازمانهای دولتی فعال در پنجره واحد تجاری ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد." فصلنامه مدیریت دولتی 12، 1 (1399): 85-116.
 • ایوب محمدیان، جلیل حیدری دهوئی و عليرضا قرباني. "شناسایی و دسته بندی کاربردهای تحلیل داده‌ فناوری اینترنت‌اشیاء در توسعۀ کشاورزی هوشمند با استفاده از روش فراترکیب." فصلنامه مدیریت اطلاعات- انجمن مدیریت اطلاعات ایران 5، 2 (1398): 23-45.
 • ایوب محمدیان، فاطمه میرباقری و امیر خانلری. "شناسایی و طبقه‌بندی کاربردهای نوآورانه اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال." مدیریت بازرگانی 11، 4 (1398): .
 • الهام اسدامرجی، ایوب محمدیان، علی رجب زاده قطری و مریم شعار. "ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش آمیخته: مورد مطالعه شرکت‌های دارویی." فصلنامه مدیریت اطلاعات- انجمن مدیریت اطلاعات ایران 5، 1 (1398): .
 • محسن آقایی، علی معینی، ابوذر عرب سرخی، ایوب محمدیان و علی اصغر زارعی . "ارائه مدل مفهومی منطقی طبقه بندی تهدیدات سایبری زیرساختهای حیاتی." فصلنامه امنیت ملی 9، 32 (1398): 201-231.
 • ایوب محمدیان، مریم خداداد برمی، محمد جلالی و علیرضا یاری. "ارائه مدل تبیین تأثیرات اقتصادی اجرای طرح ملی جویشگر بومی در کشور ایران با در نظر گرفتن نقش مداخله‌گر دولت و متغیر میانجی عملکرد کسب‌وکارهای نوپا." فصلنامه مدیریت اطلاعات- انجمن مدیریت اطلاعات ایران دوره 5، 1 (1398): 61-80.
 • محمد موسی خانی، ابوذر عرب سرخی، ایوب محمدیان و زهرا پورسعید. "ارائه مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری براساس روش فراترکیب." فصلنامه مدیریت اطلاعات- انجمن مدیریت اطلاعات ایران 4، 2 (1397): 115-132.
 • سعید روحانی، سمانه امیریان و ایوب محمدیان. "شناسایی و اولویت بندی کاربردهای شبکه کاوی در تجارت الکترونیکی." فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 6، 21 (1397): .
 • ایوب محمدیان، امیر مانیان و مریم خداداد برمی. "طراحی مدل کسب و کار مرکز رشد مجازی در ایران." رشد فناوری 12، 47 (1395): 1-11.
 • ایوب محمدیان، امیر مانیان و مریم خداداد برمی. "شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل‌ ارائه در یک مرکز رشد مجازی ایرانی." فصلنامه علوم مدیریت ایران 10، 40 (1394): 115-140.
مقالات در نشریات بین‌المللی
 • Ayoub Mohammadian, Jalil Heidary Dahooie, alireza qorbani, Edmundas Kazimieras Zavadskas, and Zenonas TURSKIS. "A New Multi-Attribute Decision-Making Framework for Policy-Makers by Using Interval-Valued Triangular Fuzzy Numbers." Informatica 0, no. 0 (2021): 1-36.
 • Parang Zadtootaghaj, Ayoub Mohammadian, Bahareh Mahbanooei, and Rohollah Ghasemi. "Internet of Things: A Survey for the Individuals' E-Health Applications." Journal of Information Technology Management Volume 11, no. Issue 1 (2019): Page 102-129.
 • Ali Kamali-mohammadzadeh, Saeid Gafouri, Ayoub Mohammadian, Reza Mohammadkazemi, Bahareh Mahbanooei, and Rohollah Ghasemi. "A Fuzzy Analytic Network Process (FANP) approach for prioritizing internet of things challenges in Iran." Technology in Society 2018, no. 53 (2018): 1-11.
 • Mohammad Zaree'i, Ayoub Mohammadian, and . "Internet of things in industries: a survey for sustainable development." International Journal of Innovation and Sustainable Development 10, no. 4 (2016): 419.
 • منوچهر انصاری، ایوب محمدیان و احسان نویسنده. "شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در خانۀ هوشمند با استفاده از روش فراترکیب." Journal of Information Technology Management 9، 4 (1396):.
 • الهام اسدامرجی، حسنعلی نعمتی شمس اباد و ایوب محمدیان. "نگاشت سیستماتیک روش‌شناسی تحقیقات در حوزۀ تجارت الکترونیک." Journal of Information Technology Management 8، 3 (1395): 435-455.
 • ایوب محمدیان. "رویداد چالش نوآوری و پژوهش -سکویی برای مشارکت دانشگاه و صنعت." پیام دیدرس 2، 7 (1395): 26.
 • ایوب محمدیان. "تبیین مؤلفه‌های اصلی مدل‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی براساس رویکرد سیستمی." Journal of Information Technology Management 8، 1 (1395): 193-211.
 • ایوب محمدیان و امیر مانیان. "مرور سیستماتیک و جهت گیری آتی پژوهش ها در حوزه مراکز رشد مجازی کسب ‌وکار." Journal of Information Technology Management 3، 12 (1394): 1-2.
کتاب‌های تالیفی
 • ایوب محمدیان. "پیاده سازی مدل‌های کسب و کار تجارت الکترونیک یک رویکرد جامع و سیستمی." تهران: انتشارات ادیبان روز، 1398.
 • ایوب محمدیان. "پیاده سازی مدل‌های کسب و کار تجارت الکترونیک: یک رویکرد جامع و سیستمی." تهران: انتشارات ادیبان روز، 1395.
فعالیت‌های اجرایی
 • سرپرست مرکز نوآوری کسب‌وکار دانشکده مدیریت
 • سرپرست مرکز نوآوری کسب‌وکار دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانمشاور مرکز نوآوری کسب‌وکار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • عضویت در کمیته علمی اولین لیگ بازی های کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی و ممیزی جایزه تحول دیجیتال در محور نوآوری دیجیتال
 • عضویت در شورای علمی پژوهشکده سیاستگذاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • عضویت در کمیته علمی و اجرایی برگزاری رویداد چالش نوآوری باز در سمپوزیم
 • رئیس مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی کنفرانس شهر مجازی
 • مسئول مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مسئول آموزش های مجازی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • کمیته جایزه ملی کیفیت بنگاه های خدماتی
 • عضویت در کمیته جایزه ملی تحول دیجیتال کنفرانس سیستم های اطلاعاتی
 • عضویت در کمیته علمی کنفرانس سیستم های اطلاعاتی
 • عضو شورای علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
تحصیلات
 • دکتری، مدیریت سیستم، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد، 1384، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران
 • کارشناسی، مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما