دکتر ایوب محمدیان

دکتر ایوب محمدیان

Linkedin

 

 

 • مرتبه علمی : استادیار
 • دانشکده/گروه: گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات
 • سمت : رئیس مرکز آموزش های کاربردی، هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات
 • فعالیت‌های اجرایی

عضو شورای علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، 1394/04/05، 1397/04/05، ایران، تهران

عضویت در کمیته جایزه ملی تحول دیجیتال کنفرانس سیستم های اطلاعاتی، 1395/06/01، 1395/11/12، ایران، تهران

عضویت در کمیته علمی کنفرانس سیستم های اطلاعاتی، 1395/06/01، 1395/11/12، ایران، تهران

کمیته جایزه ملی کیفیت بنگاه های خدماتی، 1395/09/01، 1395/12/01، ایران، تهران

مسئول آموزش های مجازی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/10/20، 1396/01/20، ایران، تهران

مسئول مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/03/03، 1396/12/29، ایران، تهران

عضو کمیته علمی کنفرانس شهر مجازی، 1396/06/01، 1396/10/06، ایران، تهران

رئیس مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1397/03/01، 1398/12/29، ایران، تهران

عضویت در کمیته علمی و اجرایی برگزاری رویداد چالش نوآوری باز در سمپوزیم IST2018، 1397/04/31، 1397/09/30، ایران، تهران

عضویت در شورای علمی پژوهشکده سیاستگذاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، 1397/05/28، 1399/05/28، ایران، تهران

عضو کمیته علمی و ممیزی جایزه تحول دیجیتال در محور نوآوری دیجیتال، 1397/06/02، 1397/11/30، ایران، تهران

عضویت در کمیته علمی اولین لیگ بازی های کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1397/12/08، 1398/03/31، ایران، تهران

 • اثر

ایوب محمدیان. “پیاده سازی مدل های کسب و کار تجارت الکترونیک: یک رویکرد جامع و سیستمی.” تهران: انتشارات ادیبان روز، 1395.

 • طرح کاربردی

ایوب محمدیان. “تدوین مدلها و راهکارهای توسعه زیست بوم کسب و کارها در طرح جویشگر بومی.” – 1395.

ایوب محمدیان. “انجام خدمات پژوهشی و تهیه گزارش در حوزه زیست بوم کسب و کارهای نو پا در ایران و جهان.” – 1396.

ایوب محمدیان. “ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تحلیل نیازمندی ها، طراحی و پیاده سازی سامانه بومی رتبه بندی و پایش وب سایت ها.” – 1396.

ایوب محمدیان. “برگزاری رویداد چالش پژوهش و نوآوری باز در طرح جویشگر.” – 1396.

 

 • راهنمایی پایان نامه
 • مشاوره پایان نامه
 • مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 • مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
 • همایش‌های بین المللی
 • همایش‌های داخلی