• دکتری سیاستگذاری بازرگانی دانشگاه تهران
  • عضو هیئت مدیره موسسه آتیه سازان
  • طراح و مجری سیستم هوش مصنوعی ستاد کل نیروهای مسلح
  • مشاوره آینده نگاری راهبردی مرکز آینده نگاری جمهوری اسلامی
  • دبیر شورای آموزشی رصد علم و فناوری دانشگاه عالی دفاع ملی
  • مشاور طراحی ساختار مجتمع گاز پارس جنوبی
  • مشاور سیستم هوشمند ترافیک مرکز کنترل ترافیک
  • مشاور مکان یابی شعب در صنعت بانکی مبتنی بر GIS
  • مشاور طراحی الگوی قیمت گذاری هوشمند صنعت خرده فروشی
  • مشاور قیمت گذاری شرکت‌های ارائه دهنده نرم افزار به عنوان خدمت
  • طراح چارچوب جامع آینده نگاری توسعه محصول جدید در پلتفرم‌های داده‌محور
دکتر امیرسالار ونکی

دکتر امیرسالار ونکیدکتری سیاستگذاری بازرگانی دانشگاه تهران

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما