دکتر احد رضایان قیه باشی

دکتر احد رضایان قیه باشی

تحصیلات:

  • لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه خوارزمی تهران
  • فوق لیسانس روابط بین‌الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران
  • دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران
  • پسا دکتری آینده‌پژوهی و تصمیم‌گیری استراتژیک در شرایط عدم قطعیت از دانشگاه تهران

مقالات علمی- پژوهشی و ISI

1391
1. یزدان‌پناه، محمد، رضایان، احد. (1391). دموکراسی جهانی و امنیت پایدار بین‌المللی در عصر جهانی شدن، فصلنامه جهانی شدن، سال سوم، شماره پنجم (پیاپی 8).
2. موسوی شفائی، سید مسعود. رضایان، احد. نوراللهی، یونس. یوسفی، حسین، رضایان، علی حسین. (1391). امنیت انسانی و چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، با تاکید بر امنیت زیست محیطی، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 18، شماره ویژه 2.
1392
3. موسوی شفائی، سید مسعود، رضایان، احد. (1392). بررسی تاثیر امنیت انسانی بر امنیت ملی، فصلنامه پژوهشکده مطالعات راهبردی، دوره 16، شماره 60 .
4. موسوی شفائی، مسعود، جمشیدی، محمد حسین، رضایان قیه باشی، احد. (1392). امنیتی سازی و تضعیف صلح بین‌المللی”، فصلنامه دیپلماسی صلح عادلانه، مجله بین المللی مطالعات صلح و امنیت، سال چهارم، شماره هشتم (پیاپی10).
5. سجادپور، محمد کاظم، یزدان پناه، محمد و احد رضایان قیه باشی. (1392). جهانی شدن دموکراسی، فرامرزی شدن هنجارها و تکثر بازیگران در سازمان‌های بین‌المللی، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین الملل، دوره سوم شماره 8.
1393
6. رضایان قیه باشی، احد، و کاظمی، معصومه. (1393). تصویرپردازی و کلان تصاویر آینده سیاست جهانی، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره 7 شماره 24.
1395
7. رضایان قیه باشی، احد. رضایان، علی حسین. (1395). آینده‌پژوهی بحران آب در ایران به روش سناریوپردازی، فصلنامه اکوهیدرلوژی، دوره 3، شماره 1.
1396
8. رضایان قیه باشی، احد، پورعزت، علی اصغر، حافظ نیا، محمدرضا. (1396). سناریوهای توسعه فناوری‌های تعدیل آب و هوایی با هدف سازگاری با تغییرات اقلیمی، مجله اکوهیدرولوژی، دوره 5. شماره 1.
9. رضایان قیه‌باشی، احد، پورعزت، علی اصغر، حافظ‌نیا، محمدرضا. (1396). آینده‌پژوهی تهدیدهای نظامی – امنیتی ناشی از تغییر اقلیم در ایران با استفاده از روش چرخ آینده‌ها، مجله آینده‌پژوهی دفاعی، دوره2، شماره4.
10. رضایان قیه باشی، احد، پورعزت، علی اصغر. (1396). ساخت واقعیت اجتماعی آینده در پرتو مطالعات میان رشته‌ای، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای، دوره 10، شماره1.
11. Rezayan, A., Mousavi Shafaee, S., Naghdi, F. (2017). Unsustainable Development Policies: Environmental Degradation and Threat to Human Security in Iran. The International Journal of Humanities, 24(2), 54-78.
1397
12. رضایان قیه باشی، احد (1397) ارایه چارچوبی آینده‌نگر برای مطالعه شگفتی‌سازهای نظامی- دفاعی پیش روی جمهوری اسلامی ایران، مجله آینده‌پژوهی دفاعی، دوره 2، شماره 7.
1398
13. رضایان قیه باشی، احد. (1398). سناریوهای حضور و فعالیت صدا و سیما در فضای مجازی، مطالعه استان چهار محال بختیاری، مجله پژوهش‌های ارتباطی، دوره 25، شماره 96.
14. رضایان قیه باشی، احد. مرزبان، احسان و امید جهانشاهی (1398) سناریوهای صنعت سرگرمی در بستر سیمای ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، دوره 26، شماره 99.
15. مرزبان احسان، رضایان قیه باشی، احد و امید جهانشاهی. (1398) شناسایی مولفه‌های کلیدی و پیشران‌های سرگرمی در بستر سیمای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه رسانه‌های دیداری و شنیداری، دوره 13، شماره 32.
16. حمیدی محمدی، سمیه، نظم‌فر، حسین، یزدانی، محمد حسین و رضایان قیه باشی، احد (1398). بررسی و تحلیل اثرات کاهش سطح آب دریاچه ارومیه بر سطوح توسعه شهرستان‌های پیرامون، مجله آمایش سرزمین، دوره 11، شماره 2، ص 19 -38.
17. هروی، امیرفروزان، زالی، نادر، رضایان قیه باشی، احد (1398). بررسی چالش‌های زیست‌بوم جنگلی به شیوه تحلیل لایه‌ای علت‌ها و نقش آن در توسعه پایدار منطقه (نمونه موردی: استان مازندران)، دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی، دوره 1، شماره 2. ص 1-31.
18. رضایان قیه باشی، احد، مرزبان، احسان. (1398). شناسایی پیشران‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و سناریوهای آینده محیط زیست ایران، فصلنامه بهداشت و محیط زیست، دوره 12، شماره4.
19. Rezayan ghayehbashi, A. Marzban, E. (2020) Futures of Iranian Children and Teenagers Activity in Cyberspace, Futures. Submitted.
20. Moeniyan, A. Amiri, M. Rezayan ghayehbashi, A. (2020) Environmental Requirements of Intergenerational Justice for Sustainable Development, Journal of World Sociopolitical Studies, Under Review.

طرح‌های پژوهشی

مجری طرح

1. آینده‌نگاری صنعت خرده فروشی در ایران با تاکید بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا در افق 10 ساله
مجری طرح: احد رضایان قیه باشی
کارفرما: سازمان اتکا

2. سناریوهای صنعت سرگرمی با تاکید بر سیمای ملی در افق 10 ساله
مجری طرح: احد رضایان قیه باشی
کارفرما: مرکز پژوهش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

3. آینده پژوهی محیط زیست ایران
مجری طرح: احد رضایان قیه باشی
کارفرما: سازمان محیط زیست ایران

4. آینده‌نگاری روندها و روال‌های فناوری‌های اثرگذار بر آینده خدمات فضای مجازی حوزه کودک
مجری طرح: احد رضایان قیه باشی
کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

5. افکار سنجی جشن رمضان سال 1396 در استان تهران
مجری طرح: دکتر احد رضایان قیه باشی
کارفرما: اداره کل روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور.

6. پروژه افکارسنجی جشن رمضان سال 1397 در استان تهران
مجری طرح: احد رضایان قیه باشی
کارفرما: اداره کل روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور.

همکار طرح

1. امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در روند بیداری اسلامی کشورهای عرب، با تکیه بر سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404.
مجری طرح: دکتر حمید صالحی (مرکز مطالعات آسیای جنوب غربی)
کارفرما: مجمع تشخیص مصلحت نظام

2. آینده پژوهی مسئله مواد مخدر در ایران
مجری طرح: دکتر عبدالرحیم پدرام (موسسه افق آینده پژوهی راهبردی)
کارفرما: معاونت پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

3. آینده پژوهی تحریم‌ها
مجری طرح: دکتر عبدالرحیم پدرام و مهدی احمدی (موسسه افق آینده پژوهی راهبردی)
کارفرما: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

4. آینده پژوهی فناوری‌های تعدیل آب و هوا در ایران با تاکید بر پروژه هارپ
مجری طرح: دکتر پیمان شریعت پناهی
کارفرما: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

5. آینده‌پژوهی حضور صدا و سیمای استان چهار محال بختیار در فضای مجازی
مجری: لیلا بیاتی
کارفرما: اداره کل سیمای استان چهارمحال و بختیاری
طرح برگزیده در جشنواره ملی کشور،: کسب دیپلم افتخار.

6. الگوبرداری و بروزرسانی سرفصل دوره‌های تخصصی کوتاه مدتبا تاکید بر مدیریت تحقیقات
مجری: شرکت مشاوره مدیریت آرا
کارفرما: موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق.

7. ارتقا و بروزرسانی سیستم مدیریت یکپارچه
مجری: شرکت مشاوره مدیریت آرا
کارفرما: شهرداری منطقه 22 تهران

مقالات علمی – ترویجی

1. سلطانی‌نژاد، احمد، ترکاشوند، جلال، رضایان، احد. (1392). کشف ذخایر جدید نفت و گاز در ایالات متحده و تاثیر آن بر رویکرد سنتی آمریکا بر خلیج فارس” ، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، سال چهاردهم، شماره سوم (پیاپی 49).

2. رضایان قیه باشی، احد. (1394). پایگاه اجتماعی داعش در عراق و آینده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، سال 17 شماره 1

همایش‌ها ، کنگره‌ها و کنفرانس‌های داخلی

1391

1. جمشیدی، محمد حسین، رضایان، احد (1391). امنیتی سازی و تهدید صلح بین المللی،ویژه‌نامه چکیده مقالات علمی- پژوهشی پنجمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل، تهران 11 دی. چکیده مقاله.

2. سلطانی‌نژاد، احمد، رضایان، احد (1391). وابستگی متقابل و حکمرانی خوب: مطالعه موردی جامعه ایران، ویژه‌نامه چکیده مقالات علمی- پژوهشی نشست سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران، 26 خرداد ماه. چکیده مقاله.

3. رضایان، احد، رضایان، علیرضا (1391). پدیده انقطاع بین نسلی مانعی در توسعه و پیشرفت کشور، مجموعه مقالات برگزیده نخستین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران: انتشارات مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، 3-4 خرداد ماه.

4. رضایان، احد، سوری، احمد. (1391). بررسی رابطه میان نفت و اقتصاد در ایران، ارائه شده در نخستین کنگره پیشگامان پیشرفت، مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، 3-4 خرداد ماه.

5. موسوی شفائی، سید مسعود، رضایان، احد، نوراللهی، یونس، یوسفی، حسین. (1391).”سیاستگذاری، چالش‌ها و فرصت‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران”، نخستین همایش ملی توسعه پایدار و سوخت سبز، 9-10 اسفند.

1394

6. رضایان قیه باشی، احد، کاظمی، معصومه، ذوالفقارزاده، محمد مهدی و پیمان شریعت پناهی. (1394). خانواده آینده ایرانی؛ مبنایی برای الگوی پیشرفت، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. تهران، 30 اردیبهشت.

1396

7. رضایان قیه باشی، احد، پور عزت، علی اصغر، حافظ نیا، محمد رضا. (1396). آینده‌نگاری تاثیر متقابل تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا در کلان شهر تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستف 3 خردادماه.

8. رضایان قیه باشی، احد. (1396). پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم در ایران در افق 2050، چهارمین همایش منطقه‌ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین، دانشگاه زنجان، 17 اسفندماه.

9. رضایان قیه باشی، احد. (1396). آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران، همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران، اسفند ماه. چکیده مقاله.

1397

10. رضایان قیه باشی، احد. رضایان قیه باشی، علی حسین. (1397). سناریوهای توسعه کارآفرینی در بستر توسعه توسعه علوم میان‌رشته ای در ایران، کنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور، 28 آبانماه 1397، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

11. رضایان قیه باشی، احد. پورعزت، علی اصغر، نوروزی، مهدی. (1397). بازی عدم قطعیت و چالش‌های آینده برنامه‌ریزی توسعه در ایران، کنفرانس 70 سال برنامه ریزی توسعه در ایران، آذرماه 1397، سازمان برنامه و بودجه ایران، تهران.

1398

12. سرمست، بهرام، رضایان قیه باشی، احد. (1398). ضرورت گذار از رویکرد واکنشی به رویکرد فوق فعال در مواجهه با سیل، با استفاده از رویکرد آینده نگاری استراتژیک، هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب، 14 و 15 مردادماه 1398. دانشگاه تهران.
13. رضایان قیه باشی، احد. (1398) آسیب شناسی سبک‌های رایج آموزشی مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی با استفاده از روش آینده‌پژوهانه CLA، همایش ملی خط مشی گذاری برای آموزش بریا آموزش شایسته مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، اراک تابستان 98.

همایش‌ها و کنفرانس‌های بین المللی

1. موسوی، سید مسعود، رضایان قیه باشی، احد. (1391). “توسعه پایدار و امنیت انسانی در ایران”، سومین کنفرانس آسیایی انرژی و محیط زیست پایدار، 6 الی 9 ژوئن 2013( اوزاکا). چکیده مقاله.

2. سلطانی‌نژاد، احمد، ترکاشوند، جلال، رضایان، احد. (1392). جایگاه نوین خلیج فارس در نگرش ژئوپلیتیکی ایالات متحده آمریکا، دومین همایش بین‌المللی محیط‌زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس10 الی 12 اردیبهشت ماه( جزیره کیش). مقاله کامل.

3. رضایان قیه باشی، احد، موسوی شفائی، مسعود و سامان سفالگر. (1394). تبیین مفهوم امنیت انسانی از منظر نظریه عملگرایی، دومین کنفرانس بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا، 2 و 3 اردیبهشت. چکیده مقاله.

4. رضایان قیه باشی، احد، پور عزت، علی اصغر، حافظ نیا محمدرضا. (1396). آینده‌نگاری تاثیر متقابل تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا در کلانشهر تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، 3 و 4 خردادماه . دانشگاه تهران. مقاله کامل.

5. دادویه، مهدی، زالی، نادر، رضایان قیه باشی، احد. (1397). تبیین نظری سناریونگاری سه بعدی در برنامه ریزی توسعه منطقه‌ای، سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهر، 14 الی 16 شهریور، دانشگاه هنر اسلامی تبریز. مقاله کامل.

کتب منتشر شده (ترجمه و تالیف)

تالیف

1. رضایان قیه باشی، احد. (1393). آسیب شناسی امنیت زیست محیطی در ایران با رویکرد آینده‌پژوهی، تهران، انتشارات ساکو.
2. سپهرصادقیان، نیما، رضایان قیه باشی، احد. (1396)، فنون فروش، تهران، انتشارات ساکو (کتاب درسی).
3. رضایان قیه باشی، احد. (1397). آینده‌پژوهی تغییرات اقلیمی ایران، تهران، انتشارات ساکو (در دست چاپ)
4. یوسفی، حسین، رضایان قیه باشی، احد. (1398). آینده‌نگاری استراتژیک، تهران، انتشارات مرکز مطالعات راهبردی ارتش. (در دست چاپ).
5. رضایان قیه باشی، احد. و دیگران. (1397). چیستی و چرایی اعتراض، فهم آینده‌نگرانه اعتراضات در ایران، تهران. انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
6. پورعزت، علی اصغر، رضایان قیه باشی، احد. اوستان، الهام. (1398). خط مشی‌گذاری سناریومبنا (رویکردی آینده‌پژوهانه و خردمندانه به سیاستگذاری عمومی)، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

ترجمه

1. گودت، میشل. (1393). پیشرفت‌های جدید در روش‌‌شناسی آینده‌نگاری، ترجمه: بهاری، مجتبی، رضایان قیه‌باشی، احد و معصومه کاظمی، تهران، موسسه افق آینده پژوهی راهبردی.
2. لاوریج، دنیس. (1397). آینده‌نگاری؛ علم و هنر پیش‌دستی آینده، ترجمه: یوسفی، حمید. رضایان قیه باشی، احد. تهران، انتشارات مرکز مطالعات راهبردی ارتش (در دست چاپ).

مشاوره پایانامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری

1. دادوتبار، مهدی. (1397) مقطع کارشناسی ارشد، جغرافیا، برنامه ریزی منطقه‌ای، کاربست سناریوهای سه بعدی در مطالعات منطقه‌ای استان گیلان. دانشگاه گیلان. گروه برنامه ریزی منطقه‌ای.
2. هروی، حسین. (1397) مقطع کارشناسی ارشد، جغرافیا، برنامه ریزی منطقه‌ای، تحلیل آینده‌پژوهانه علل تخریب جنگل‌ها با روش CLA. دانشگاه گیلان. گروه برنامه ریزی منطقه‌ای.
3. باسلی‌زاده، ارسلان. (1397) مقطع کارشناسی ارشد، جغرافیا، برنامه ریزی منطقه‌ای. سناریوهای اسکان جمعیت ایران در افق 2025 با توجه به بحران آب، دانشگاه گیلان. گروه برنامه ریزی منطقه‌ای.
4. همدمی، صبیحه. (1397) مقطع دکتری، مدیریت ورزشی، سناریوهای ورزش سالمندی در ایران در افق 20 سال، دانشگاه آزاد تهران، گروه مدیریت ورزشی.
5. نظری، سمیه. (1397) مقطع دکتری، مدیریت ورزشی، سناریوهای پیش‌روی ورزش همگانی در ایران، توسعه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری پابرجا، دانشگاه شمال (آمل)، گروه مدیریت ورزشی.
6. ده مرده، اعظم. (1398) مقطع دکتری تخصصی دندانپزشکی)، سناریوهای پیش روی سلامت دهان و دندان در ایران با استفاده از روش CLA، دانشگاه علوم پژشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی.
7. شعایی، مهدی. (1398). مقطع دکتری مدیریت ورزشی، سناریوهای امنیت رویدادهای ورزشی در ایران، دانشگاه آزاد تهران شمال. دانشکده مدیریت، گروه مدیریت استراتژیک ورزشی.
8. کیانیان، تکتم. (1398). مقطع دکتری پرستاری، سناریوهای مراقبت در منزل در ایران، دانشگاه تبریز، دانشکده پرستاری.
9. خوش کام، محمد (1398). مقطع کارشناسی ارشد، سناریوهای توقف خام فروشی نفت، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی.
10. عبداللهی، ندا. (1398). مقطع دکتری، سناریوهای پیش‌روی نیروی کار در صنعت ورزش، دانشگاه آزاد تهران، گروه تربیت بدنی، گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی.
11. فردوسی پور، امین، (1398). مقطع دکتری، سناریوهای باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان در افق 2035، دانشگاه خوراسگان اصفهان، دانشکده تربیت بدنی، گروه مدیریت راهبردی.
گزارش‌های پژوهشی ویژه
1. رضایان، احد (1391). جنبش عدم تعهد؛ سابقه، ساختار، ظرفیت‌ها و چالش‌ها، گزارش پژوهشی- راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی(گزارش ویژه برای نشست غیر متعهد‌ها در ایران).
2. رضایان قیه باشی، احد. (1392). شبکه‌های اجتماعی، پدیدیه فراگیر عصر ارتباطات فصلنامه ره‌آورد نور، سال دوازدهم، شماره چهل و دوم، پیاپی 59.
3. احمدیان، مهدی، رضایان قیه باشی، احد (1393). دیدبانی تحریم ها؛ پایش و پویش محیطی، گزارش پژوهشی راهبردی، تهران، موسسه افق آینده پژوهی راهبردی.
4. رضایان قیه باشی، احد (1396). شگفتی‌های احتمالی دو سال آینده ترکیه، تک نگاشت برای دانشگاه عالی دفاع ملّی.
5. رضایان قیه باشی، احد (1396). شگفتی‌های احتمالی دو سال آینده عربستان سعودی، تک نگاشت برای دانشگاه عالی دفاع ملّی.
6. رضایان قیه باشی، احد (1396). شگفتی‌های احتمالی دو سال آینده عراق، تک نگاشت برای دانشگاه عالی دفاع ملّی.
7. رضایان قیه باشی، احد (1396). شگفتی‌های احتمالی دو سال آینده سوریه، تک نگاشت برای دانشگاه عالی دفاع ملّی.
8. رضایان قیه باشی، احد (1396). شگفتی‌های احتمالی دو سال آینده سرزمین‌های اشغالی، تک نگاشت برای دانشگاه عالی دفاع ملّی.
9. رضایان قیه باشی، احد (1396). تحلیل آینده‌پژوهانه اعتراضات دی ماه 1396 با استفاده از روش (CLA)، وزارت کشور.
10. رضایان قیه‌باشی، احد. (1398). سیل، پیامدهای پنهان و مدیریت پس از بحران، معاونت سیاسی سیمای جمهوری اسلامی ایران واحدهای پژوهش‌های خبری.

مقالات منتشر شده در پایگاه‌ها و مجلات تحلیلی – تخصصی داخلی

1. رضایان، احد. (1391). عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ماه‌نگار دیدبان امنیت ملی، تهران: شماره سوم، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
2. رضایان قیه باشی، احد. (1393). پیامدهای امنیتی بحران آب برای ایران فردا؛ با تکیه بر چهار سناریوی محتمل، ماهنامه نامه آینده پژوهی، شماره 5.
3. رضایان قیه باشی، احد. (1393). بحران‌های امنیتی پیش روی ایران اسلامی (چالش‌های امنیتی ایران آینده)، ماهنامه نامه آینده پژوهی، شماره 6.
4. رضایان قیه باشی، احد. ( 1393). تکنولوژی هارپِ ایالات متحده آمریکا؛ چالشی فراروی امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه نامه آینده پژوهی، شماره 7.
5. رضایان قیه باشی، احد. (1393). انقلاب زیست‏فناورانه و پیامدهای شگرف آن، ماهنامه نامه آینده پژوهی، شماره 9.
6. رضایان قیه باشی، احد. (1393). داعش، عراق آینده و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه نامه آینده پژوهی، شماره 11.
7. رضایان قیه باشی، احد. (1394). مدیریت عدم قطعیت‌ها، ماهنامه آینده پژوهی، شماره 19. فروردین ماه.
8. رضایان قیه باشی، احد. (1393). شگفتی سازهای مسئله مواد مخدر در ایران، ماهنامه آینده پژوهی، شماره 18.
9. رضایان قیه باشی، احد. (1393). روندهای آینده خانواده، ماهنامه آینده پژوهی، شماره 17. بهمن ماه.
10. رضایان قیه باشی، احد. (1393). سناریوهای محتمل ترتیبات نوین امنیتی، ماهنامه آینده پژوهی، شماره 17. بهمن ماه.
11. رضایان قیه باشی، احد. (1395). استعفای ترامپ، بزرگترین شگفتی قرن، ماهنامه تخصصی پیشران، شماره اول ، اسفند ماه.
12. رضایان قیه باشی، احد. (1395). آینده پژوهی صندوق‌های بازنشستگی کشور، ماهنامه تخصصی پیشران، شماره اول ، اسفند ماه.
13. رضایان قیه باشی، احد. (1396). الزامات راهبردی دولت تدبیر و امید برای رونق کسب و کار در چهار آینده، ماهنامه پیشران، شماره سوم، خرداد ماه.
14. رضایان قیه باشی، احد. (1396). شگفتی‌های احتمالی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ایران، ماهنامه پیشران، شماره دوم، اردیبهشت ماه.
15. رضایان قیه باشی، احد. (1396). ایالات متحده آمریکا آبستن یک شگفتی انتخاباتی ، خبر آنلاین ، تحلیل‌ بین المللی ، اسفند ماه.
16. رضایان قیه باشی، احد. (1396). پایان بازارهای تجدیدپذیر، آغاز بازارهای تجدیدپذیر، ماهنامه پیشران، شماره چهارم، تیرماه.
17. رضایان قیه باشی، احد. (1395). پیامدهای سیاسی – امنیتی ترور سفیر روسیه در ترکیه(تحلیل آینده پژوهانه)، مجموعه مقالات ایرنا، بخش تحلیل‌های بین المللی. کد مقاله:36252
18. رضایان، احد. (1391). مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه (پیامدها و پیشنهادات)، پایگاه تحلیلی خبری تابناک. کد مقاله: 241643
19. رضایان، احد. (1391). واکاوی مدرنترین مدل گدایی، پایگاه تحلیلی خبری تابناک. کد مقاله: 252896
20. رضایان، احد. (1391). تداوم تحریم‌ها (پیامد‌ها و پیشنهاد‌ها)، پایگاه تحلیلی خرد. کد مقاله:154214
21. رضایان قیه باشی، احد. (1392). سنگ اندازی در مسیر وزارت، پایگاه تحلیل خبری فرارو، 13 آذر1392 کد مقاله: 171096
22. رضایان، احد. (1391). حمایت آمریکا و رفتارهای تحریک آمیز پادش%