معرفی

_

دکتر آرین قلی پور را می توان از اساتید جوان و به نام حوزه منابع انسانی دانست. ایشان کتاب های متعددی در زمینه منابع انسانی دارند که مرجع اصلی رشته های دانشگاهی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس می باشد. ایشان دبیر علمی کنفرانس سالیانه مدیریت منابع انسانی بوده، همچنین ایشان طراح مدل 34000 مدیریت منابع انسانی می باشند. دکتر قلی پور مدیر علمی دوره MBA و DBA یکساله مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران  و مدیر عملی دوره DBA يک‌ساله مدیرعامل حرفه‌ای (CEO DBA) می باشند.

دکتر آرین قلی پور

دکتر آرین قلی پوراستاد دانشگاه تهران

کتاب‌های تالیفی
 • آرین قلی پور. "نهادها و سازمانها (اکولوژی نهادی سازمانها)." : سمت، 1384.
 • آرین قلی پور. "مدیریت رفتار سازمانی." : سمت، 1386.
 • آرین قلی پور. "مدیریت منابع انسانی (مفاهیم ، تئوریها و کاربردها)." : سمت، 1390.
 • آرین قلی پور و عسل آغاز . "مدیریت منابع انسانی پیشرفته (طراحی، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل)." : سازمان مدیریت صنعتی، 1390.
 • آرین قلی پور. "مدیریت منابع انسانی در بیمارستانها." تهران: نشر مهربان، 1392.
 • آرین قلی پور و ندا محمداسماعیلی. "منشور شهروندی خانواده بزرگ اقتصاد نوین." : بانک اقتصاد نوین، 1393.
 • آرین قلی پور و عسل آغاز . "مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2) سیستم حقوق و مزایا." : سازمان مدیریت صنعتی، 1393.
 • آرین قلی پور و ندا محمداسماعیلی. "استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی." تهران: کتاب مهربان، 1393.
 • آرین قلی پور و الهام ابراهیمی. "مدیریت ریسک منابع انسانی." تهران: کتاب مهربان، 1394.
 • آرین قلی پور و ندا محمداسماعیلی. "کدهای رفتاری گروه مپنا." : گروه مپنا، 1394.
 • آرین قلی پور و الهام ابراهیمی. "طبقه بندی مشاغل و حقوق و مزایا(مدیریت منابع انسانی پیشرفته)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1395.
 • آرین قلی پور. "استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی در عمل(مدیریت منابع انسانی پیشرفته)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1395.
 • آرین قلی پور و اصغر اسدی. "فرهنگ ریسک جنبه انسانی مدیریت ریسک (مدیریت منابع انسانی پیشرفته)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1395.
 • آرین قلی پور و ندا محمداسمعيلي. "اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی(EVC)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1396.
 • آرین قلی پور و ندا محمداسمعیلی. "مدل 34000 منابع انسانی(جایزه استاندارد 34000)." : موسسه کتاب مهربان نشر، 1396.
 • آرین قلی پور و ندا محمداسمعیلی. "استانداردهای بین المللی و ملی مدیریت منابع انسانی (TC260)." : موسسه کتاب مهربان نشر، 1396.
 • آرین قلی پور و ندا محمداسمعیلی. "استانداردهای بین المللی و ملی مدیریت منابع انسانی (TC260)." : موسسه کتاب مهربان نشر، 1396.
 • آرین قلی پور و نیره افتخار. "مدیریت استعدادها (نخبه یابی، نخبه داری و نخبه پروری)." : نشر مهربان، 1396.
 • آرین قلی پور. "استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی در عمل." : موسسه کتاب مهربان نشر، 1397.
 • آرین قلی پور، ندا محمداسمعیلی و افشین دبیری. "استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی." : موسسه نشر مهربان، 1397.
 • آرین قلی پور. "طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیران منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی." : موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،
جوایز و افتخارات
 • انتخاب به عنوان یکی از 20 دانشمند برتر علوم انسانی کشور، ملی، سایر، 1392/06/17
 • پژوهشگر برجسته، ملی، سایر، 1396/09/13
 • پژوهشگر برگزیده کشور در گروه علوم انسانی، ملی، سایر، 1396/09/19
فعالیت‌های اجرایی
 • کمیته برنامه پنجم توسعه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1388/10/01، 1390/10/01، کره جنوبی، کیش
 • عضو هیات تحریریه مجله سخن سمت، 1388/10/01، 1392/10/01، کره جنوبی، کیش
 • عضو هیات تحریریه مجله مدیریت اطلاعات، 1389/10/01، 1392/10/01، کره جنوبی، کیش
 • عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 1389/10/08، 1392/10/01، کره جنوبی، کیش
 • عضو هیات تحریریه مجله سیاستهای کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1391/10/01، 1392/10/01، کره جنوبی، کیش
 • عضو اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1391/10/01، 1392/10/01، کره جنوبی، کیش
 • عضو کمسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران، 1395/08/23، ایران، تهران
 • عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم، 1395/11/03، ایران، تهران
 • عضو کارگروه راهبری و نظارت طرح های مطالعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور، 1396/02/04، ایران، تهران
 • عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه، 1396/05/23، ایران، تهران
 • کارشناس استاندارد، 1396/08/21، ایران، تهران

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما