معرفی

_

جعفر زنگنه که دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران است، مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت اجرایی (مدیریت منابع انسانی) از دانشگاه اصفهان دریافت کرده است. او مدیر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت پشتیبانی و مهندسی البرز توربین (گروه مپنا) به حساب می‌آید. آقای زنگنه ارزیاب رسمی جایزه ملی تعالی سازمانی و جایزه تعالی منابع انسانی است.

از فعالیت‌های حرفه‌ای جعفر زنگنه می‌توان به مدیریت پروژه‌های طراحی و تدوین نظام جامعه پذیری، پروژه مدیریت شایستگی، پروژه یکپارچه منابع انسانی الکترونیکی، پروژه نظرسنجی كاركنان و … اشاره کرد. او مدرس مبحث قانون کار در دوره‌های MBA و DBA مدیریت منابع انسانی و مدیرعامل حرفه‌ای نیز به شمار می‌رود.

جعفر زنگنه

جعفر زنگنهمدیر منابع انسانی شرکت پشتیبانی و مهندسی البرز توربین

سوابق آموزشی
 • برگزاری كارگاه‌های آموزشی سنجش نگرش اثربخشی کارکنان با مدل Hay Group
 • مدرس کارگاه آموزشی تعالی مدیریت منابع انسانی در شرکت مهندسی و تحقیقات لاستیک ایران
 • مدرس دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی در خانه کیفیت کرمان و سازمان مدیریت صنعتی
 • مشاوره و آموزش مدل استاندارد منابع انسانی 34000 و خود ارزیابی و ارایه برنامه های بهبود
 • مدرس دوره آموزشی استاندارد 34000 منابع انسانی در گروه صنعتی بارز
 • مدرس دوره آموزشی قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای دوره‌های DBA و MBA مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرس دوره آموزشی قانون تامین اجتماعی برای دوره‌های MBA مدیریت منابع انسانی، DBA مدیریت منابع انسانی و DBA مدیرعامل حرفه‌ای دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرس دوره آموزشی استاندارد 34000 منابع انسانی در شهرداری تهران
 • مدرس دوره قانون کار و تامین اجتماعی در شرکت بیمه ما
 • مدرس قانون کار و تامین اجتماعی شرکت های مختلف صنعتی
سوابق پژوهشی
 • عطافر، علی؛ نصر اصفهانی. علی ، زنگنه. جعفر، "تعیین سطح بلوغ مدیریت استراتژیک در شرکت های صنعتی (مورد کاوی صنایع تایرسازی ایران)"، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران،1391
 • محقر. علی، زنگنه. جعفر، " انتخاب چند معياره ماشين آلات توليد تاير با استفاده از فرايند تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي)" ، همایش علوم مدیریت نوین،1392
 • زنگنه. جعفر، گنجی بیدمشکی. الفت، "تعيين ميزان تاثير ارتباطات سازماني برتسهيم دانش درسازمان هاي توليدي" ، همایش علوم مدیریت نوین،1392
 • زنگنه.جعفر، "بررسی سطح سلامت کارکنان گروه صنعتی بارز"، یازدهمین همایش ملی صنعت لاستیک ایران،1393
 • زنگنه. جعفر: " آمادگی حوزه های منابع انسانی برای ورود به نسلZ"، هجدهمین همایش عرصه یادگیری مدیریت منابع انسانی،1395
 • زنگنه. جعفر، " کارکرد حوزه منابع انسانی در سپهر اقتصاد مقاومتی"، دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، 1395
 • ابراهیمی. الهام، زنگنه. جعفر، "پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی در گروه صنعتی بارز"، اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت، تهران،1398
 • Risk Analysis for Knowledge Management Projects Using PMBOK Guidelines and FMEA Techniques: A Case Study, Rajabion Lila, Pennsylvania State University, USA and Jafar Zanganeh, Isfahan University, Iran_ 12th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2011, University of Passau, Germany ,1-2 September 2011.
 • Determine the Impact of Organizational Communication on Knowledge Sharing in Learning Organizations;a Case Study, Rajabion Lila, School of Information Sciences and Technology, Pennsylvania State University, U.S.A,; Jafar Zanganeh, School of Business, Isfahan University, Iran; Olfat Ganji, School of Business, Isfahan University Iran. 9th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning – ICICKM 2012, Bogotá, Columbia
 • Study of the Relation between e-HRM Indicators and Job Satisfaction a Case study, Mohammadhossein Moshref Javadi - Jafar Zanganeh, 7th International Conference on e- Commerce whit focus on e-Security (ECDC2013)
 • Study of the Effect of Leadership Maturity Indexes onInnovation Maturity in Iranian Rubber Industries, Zanganeh Jafar, Ali Nasr Esfahani and Ali Attafar, Esfahan University, The 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship(ECIE2014)
فعالیت‌های حرفه‌ای
 • مدیر پروژه طراحی و تدوین نظام جامعه پذیری
 • مدیر پروژه مدیریت شایستگی (برمبنای استانداردISO10015:2019)
 • مدیر پروژه مهندسی مجدد فرایندهای آموزش و توسعه منابع انسانی
 • مدیر پروژه یکپارچه منابع انسانی الکترونیکی
 • مدیر پروژه نظرسنجی كاركنان (Employee Effectiveness Survey) با مدل Hay Group
 • مدیر پروژه سنجش رضایت کارکنان
 • مدیر پروژه مهندسی مجدد فرایندهای منابع انسانی
 • مدیر پروژه جایزه تعالی منابع انسانی
 • مدیر پروژه طراحی و تدوین مدل ارتباطات داخلی، مدیریت طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط
 • مدیر پروژه استقرار مدیریت ریسک منابع انسانی
 • مدیر پروژه ارتقاء افقی
 • مدیر پروژه مدیریت عملکرد
 • مدیر پروژه گردش شغلی
 • مدیر پروژه جانشین پروری
 • مدیر پروژه استقرار مدیریت دانش
 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع استقرار مدل تعالی منابع انسانی 34000 در شرکت همراه اول
 • مشاور ایجاد سیستم‌های متعدد یا بهبود سیستم‌های موجود در حوزه‌های اداری و رفاهی و مكانیزه كردن آن‌ها
 • همكاری مؤثر در طراحی و پیاده سازی عمده فرایندها و فعالیت‌های حوزه منابع انسانی (از برنامه‌ریزی و استخدام تا خروج نیروی انسانی)
 • مشاور طرح طبقه بندی مشاغل و طراحی مدل جبران خدمت چندین شرکت تولیدی
 • مشاور روابط کار و کارکنان چندین شرکت تولیدی
 • دارای مدرک رسمی آموزش EFQM 2020 از EFQM
سوابق حرفه‌ای
 • مدیر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت پشتیبانی و مهندسی البرز توربین (گروه مپنا)
 • ارزیاب رسمی جایزه ملی تعالی سازمانی از سال 1386 تا کنون
 • ارزیاب ارشد رسمی جایزه تعالی منابع انسانی از سال 1392 تا کنون
 • ارزیاب ارشد جایزه ملی پیشرفت و تعالی از سال 97 تاکنون
 • عضو هیئت تشخیص اداره کل کار و امور اجتماعی استان کرمان از سال 1389
 • مشاور طرح طبقه بندی مشاغل و جبران خدمت شرکت‌های الماس کویر، لوتوس، درین
 • مشاور پروژه استقرار مدل 34000 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
 • مشاور روابط کار چندین شرکت صنعتی و تولیدی
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی ارشد / مدیریت اجرایی (مدیریت منابع انسانی) / دانشگاه اصفهان
 • دانشجوی دکتری / مدیریت منابع انسانی / دانشگاه تهران

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما