معرفی

_
  • کارشناس ارشد مارکتینگ اتومیشن و e-CRM دیجی‌پی
  • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه خاتم (ص)
  • کارشناس مارکتینگ اتومیشن و e-CRM سابق آپ
  • کارشناس دیجیتال مارکتینگ سابق ژاکت
آتوسا شفیعی

آتوسا شفیعیکارشناس ارشد مارکتینگ اتومیشن و e-CRM دیجی‌پی

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما