مدیریت استراتژیک و آینده‌نگاری استراتژیک

دوره MBA یکساله آینده‌نگاری استراتژیک

MBA آینده‌نگاری استراتژیک

مشاهده اطلاعات دوره

دوره DBA یکساله آینده‌نگاری استراتژیک

DBA آینده‌نگاری استراتژیک

مشاهده اطلاعات دوره

دوره DBA یکساله مدیریت استراتژیک

DBA مدیریت استراتژیک

مشاهده اطلاعات دوره

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما