نمونه سوالات آزمون صلاحیت حرفه‌ای تحلیل کسب‌وکار

نمونه سوالات آزمون

1) داشتن چه نوع دانشی یک تحلیلگر کسب و کار (BA) را با نیروهای بازار، بخش های مشتریان، خدمات، محصولات و مقررات آشنا می کند؟
2) تحلیلگر کسب و کار (BA) مسئولیت کدام بخش از فعالیت های یک کسب و کار را بر عهده دارد ؟
3) کدام یک از موارد زیر مبنایی برای اولویت بندی اولیه الزامات کسب و کار است؟
4) کدام گزینه جزو ویژگی های هدف گذاری در کسب و کار نیست؟
5) چرخه هوشمندی کسب و کار شامل کدام گزینه نیست؟
شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما