دوره کارشناس حرفه‌ای فروش، مهارت‌ها و تکنیک‌ها

آموزش در برترین دانشگاه کشور

دوره‌های تخصصی
دانشگاه تهران

دوره‌های مهارت محور
گواهینامه از دانشگاه تهران
اساتید مجرب با سابقه حرفه‌ای

فرم پیش ثبت نام و مشاوره دوره های MBA و DBA

    (لطفا یک یا چند گزینه را انتخاب کنید)

همگام با تحولات دیجیتال و تغییر تجربه مشتری، نقش و مهارت‌های یک کارشناس فروش نیز دستخوش تغییرات اساسی گردیده است. این دوره، با تمرکز بر تحقیقات علمی و مطالعات دانشگاهی، مهارت‌ها و تکنیک‌هایی را که متخصصان فروش در فضای کسب و کار امروز برای موفقیت نیاز دارند آموزش می‌دهد.

سرفصل‌های دوره


معرفی فروش

فرایند فروش

برقراری رابطه و ایجاد اعتماد

روانشناسی فروش و متقاعدسازی

مهارت های ارتباط موثر

مذاکره و مدیرت مخالفت‌ها

زبان بدن و ارتباطات غیرکلامی

روانشناسی فروش و تکنیک‌های نهایی سازی

مشتری‌یابی

ارائه موثر و متقاعد کننده

پیگیری فروش و ایجاد ارتباط

مدیریت زمان و قلمرو در فروش

شاخص‌های ردیابی و ارزیابی عملکرد فروش

فروش اخلاق محور و خدمات مشتریان

گواهینامه رسمی پایان دوره

گواهینامه پایان دوره MBA DBA

Request Catalogue
شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما