دکتر مجتبی‌ لشکربلوکی

دکتر مجتبی‌ لشکربلوکی

وضعیت جاری:

 • مشاور چندین شرکت در زمینه سرمایه گذاری و استراتژی

 • مشاور سرمایه گذاری مدیریت ثروت ستارگان

 • مدرس مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

سوابق قبلی:

 • مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی (سه وزیر از سال 1392 تا 1398)

 • عضو هیات مدیره بانک صادرات

 • بنیان گذار، مدیر عامل و عضو هیات مدیره مدیریت ثروت ستارگان

 • هم بنیان گذار اولین فراصندوق سرمایه گذاری ایران (فراصندوق ستارگان)

 • نماینده ويژه وزیر در مگاپروژه های کلیدی وزارت اقتصاد

 • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (IFIC)

 • رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران-عمان (OIID)

 • عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

 • مشاور سازمان ها در حوزه مدیریت استراتژيک و سرمایه گذاری (مپصا، آب و نیرو، بانک صنعت و معدن و …)

 • نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

استراتژی

دوره DBA یکساله مدیریت استراتژیک

تعریف و هدف دوره DBA یکساله مدیریت استراتژیک

دوره عالی مدیریت استراتژیک DBA

بدون استراتژی حتی آب هم نخورید!

ضرب المثلی هست که در باب اهمیت شهر رم در آن زمان گفته می شد: همه راه ها به رُم ختم می شود. ما همین مساله را در سازمان ها داریم، همه سوالات به استراتژی ختم می شود.
دوره های استراتژی همواره با استقبال فراگیران روبرو بوده است. علت آن است که تمام حوزه های کسب وکار در نهایت وابسته به استراتژی هستند. بازاریابی، فروش، تکنولوژی، زنجیره تامین و ... در هر حوزه ای که در کسب وکار مطرح است، هر گونه تصمیم گیری منوط به داشتن استراتژی است.
رنگ لوگوی سازمانی، قرارداد جدید تکنولوژی، استخدام نیروی انسانی، توسعه محصول جدید و ده ها تصمیم دیگر وابسته است به استراتژی.

از طرفی دانش استراتژی، حوزه ای از علم است که پیچیده، چند بعدی و مبهم است. دوره های این چنینی کمک می کنند که جنگل استراتژی تبدیل شود به یک مسیر منظم همراه با نقشه. برای کسانی که می خواهند استراتژی را بیاموزند و کسانی که می خواهند استراتژی را به کار گیرند. این دوره توصیه می شود.

دوره DBA یکساله مدیریت استراتژیک

مدت350 ساعت
پیش نیاز دارا بودن مدرک کارشناسی و 8 سال سابقه کار (منوط به ارایه سوابق بیمه رسمی)
دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و حداقل سه سال سابقه کار (منوط به ارایه سوابق بیمه رسمی)
دانش‌آموختگان مدیریت و مهندسی صنایع، به جای 8 و 3 سال سابقه به 5 و 2 سال سابقه نیاز دارند.
گواهینامه از دانشگاه تهران (نمونه گواهینامه)
شهریه دوره 28,600,000 تومان
نحوه پرداخت شهریه برای کسب اطلاعات در مورد شرایط تقسیط شهریه و استفاده از تخفیفات پرداخت نقدی با ما تماس بگیرید.
مدیر علمی دوره دکتر مجتبی لشکربلوکی دکتر مجتبی لشکربلوکی
❱ عضو هیات علمی مدعو
❱ دانشگاه صنعتی شریف

سرفصل‎های دوره DBA مدیریت استراتژیک

جاری سازی استراتژی-1
✓ اجرایی کردن استراتژی
✓ نقشه استراتژی
✓ کارت امتیازی متوازن
✓ ✓طراحی معیار
✓ تسری کارت امتیازی متوازن
✓ مفاهمه استراتژی
جاری سازی استراتژی-2
✓ مدیریت تغییرات استراتژیک
✓ ایجاد جو ضرورت و فوریت
✓ تیم سازی و شبکه سازی
✓ ایجاد موفقیت های کوتاه مدت
✓ گسترده سازی تغییرات
✓ ایجاد چشم انداز مشترک
✓ تثبیت تغییرات
✓ همسوسازی ساختار و استراتژی
✓ همسوسازی سیستم ها و استراتژی
✓ همسوسازی فرهنگ و استراتژی
مدیریت استراتژیک پورتفلیو
✓ اصول مدیریت پروژه
✓ اصول مدیریت پورتفلیو
✓ تبدیل استراتژی به پورتفلیو
✓ مدیریت استراتژیک پروژه ها و طرح ها
اصول تفکر استراتژیک
✓ انضباط منعطف، تمرکز پویا داشته باشید
✓ پرسش‌های عجیب و پاسخ‌های غریب
✓ پرسش‌های ناگفته بپرسید و پاسخ‌های نایافته پیشنهاد کنید.
✓ دستیابی به برگ برنده؛ برگ برنده به همراه داشته باشید
✓ در جست‌وجوی منفعت؛ در هر رخداد و روندی، فرصت و منفعت را جست‌وجو کنید
✓ خاطره‌هایي از آینده؛ خاطره‌های متعددی از آینده در ذهن داشته باشید
✓ بازآفرینی مرزها و نقش ها؛ چرخ را از نو اختراع کنید
✓ گسترش سبد انتخاب های آینده؛ سبد انتخاب‌های خود را گسترده کنید
✓ سعی و خطای هوشمندانه؛ ایده‌پردازی و ایده‌آزمایی کنید
✓ طراحی بازی‌ با برنده های چندگانه؛ بازی های با بیش از دو برنده طراحی کنید
✓ در جستجوی حلقه های مولد؛ چرخه‌های زاینده و پاینده ایجاد کنید
روش های تامین مالی برای مدیران
✓ تامین مالی از نظام بانکی
✓ انواع عقود بانکی
✓ تامین مالی از بازار سرمایه و بدهی
✓ ابزارهای بازار سرمایه و بدهی
✓ نهادهای بازار سرمایه
✓ تامین مالی های خلاقانه
✓ تامین مالی بین المللی
مدیریت استراتژیک هلدینگ
✓ سازمان های چندکسب وکاره
✓ استراتژی های هلدینگ
✓ نقش های مادری
✓ رابطه بین مادر (هلدینگ ها) و فرزندان (کسب وکارها)
تحلیل موفقیت سازمان های پیشگام
✓ از خوب به عالی
✓ ساختن برای ماندن
✓ تصمیم گیری برای بزرگ ماندن
مباحث منتخب در مدیریت استراتژیک
✓ بر اساس مقالات جهانی و همچنین درخواست های ويژه فراگیران
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
✓ موضوعات استراتژیک در حوزه منابع انسانی
✓ ارتباط استراتژی و حوزه منابع انسانی
✓ انواع استراتژی های منابع انسانی
✓ فرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مدیریت استراتژیک نوآوری و فناوری
✓ موضوعات استراتژیک در حوزه فناوری و نوآوری
✓ ارتباط استراتژی و حوزه فناوری و نوآوری
✓ انواع استراتژی های فناوری و نوآوری
✓ فرایند مدیریت استراتژیک فناوری و نوآوری
مدیریت استراتژیک بازار
✓ موضوعات استراتژیک در حوزه مدیریت بازار
✓ ارتباط استراتژی و حوزه مدیریت بازار
✓ انواع استراتژی های بازاریابی و بازارسازی
✓ فرایند مدیریت استراتژیک بازاریابی
مهارت های ارتباط موثر برای مدیران
✓ مذاکره برای مدیران
✓ سخنرانی موثر
✓ گوش دادن موثر
✓ اقناع و اجماع سازی
✓ گزارش نویسی موثر
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
✓ آشنایی با اصول حسابداری
✓ آشنایی با صورت های مالی
✓ تحلیل نسبت های مالی
✓ تحلیل تصمیمات سرمایه گذاری
اقتصاد برای مدیران
✓ نکات کاربردی اقتصاد خرد برای مدیران
✓ نکات کاربردی اقتصاد کلان برای مدیران
✓ تحلیل متغیرهای مانند رشد، تورم، نقدینگی
✓ بحران های اقتصادی پیش روی اقتصاد ایران
✓ نظام بانکی
✓ نظام تامین آتیه
✓ اشتغال
✓ نظام های اقتصادی
✓ منابع پیش بینی اقتصادی
✓ منابع آماری اقتصادی
اقتصاد سیاسی ایران برای مدیران
✓ ابعاد اقتصادی تصمیمات و اقدامات سیاسی (متغیرهای اقتصادی موثر بر و متاثر از سیاست یا پیش آیندها و پیامدهای اقتصادی تصمیمات سیاسی)
✓ ابعاد سیاسی تصمیمات و اقدامات اقتصادی (متغیرهای سیاسی موثر بر و متاثر از اقتصاد یا پیش آیندها و پیامدهای سیاسی تصمیمات اقتصادی)
✓ ریشه شناسی دلایل توسعه نیافتگی
جامعه شناسی ایرانی برای مدیران
✓ مختصات جامعه ایرانی
✓ روانشناسی اجتماعی ایرانیان/ارزش ها و نگرش های ایرانیان
✓ چالش های اجتماعی پیش روی ایران
✓ ریشه شناسی فرهنگی-اجتماعی دلایل توسعه نیافتگی
تکنیک های تصمیم گیری برای مدیران
✓ تعریف مساله/صورت بندی مساله
✓ گزینه سازی و تکنیک های تفکر خلاق
✓ تعیین اهداف تصمیم گیری
✓ انتخاب بین گزینه های تصمیم گیری
✓ تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت
✓ تصمیم گیری در شرایط تضاد منافع
✓ تکنیک های حل مساله
فنون آینده پژوهی برای مدیران
✓ پیشران‌ها و روندهای آینده مانند سالمندی جمعیت جهان
✓ تغییرات کسب وکار در آینده
✓ تکنولوژی های دگرگون ساز (فناوری دیجیتال، فناوری زیستی و فناوری نانو)
✓ آینده های پیش روی جهان
✓ سناریوپردازی
✓ رهنگاشت
برنامه ریزی استراتژیک پایه
✓ تعیین ماموریت
✓ تعیین چشم انداز
✓ تدوین ارزش ها
✓ تحلیل محیط بیرونی
✓ تحلیل محیط درونی
✓ تعیین اهداف استراتژیک
✓ تعیین استراتژی های اصلی
برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته
✓ شناسایی چشمه های جوشان استراتژي در عمل
✓ دیدگاه راهبردی
✓ تحلیل گری راهبردی
✓ تصمیم گیری راهبردی بهنگام
✓ کاوشگری راهبردی
✓ کنشگری راهبردی
✓ پورتفلیوی راهبردی
✓ قواعد مدیریت استراتژیک
بودجه بندی و کنترل استراتژیک
✓ بودجه بندی عملیاتی
✓ بودجه بندی سرمایه ای
✓ کنترل سیستمی
✓ کنترل مفروضات و محتوای استراتژی
✓ کنترل بوروکراتیک
✓ کنترل فیزیکی
✓ کنترل اطلاعاتی
✓ کنترل عملکردی
✓ کنترل بینشی
✓ کنترل مرزی (تحدیدی)
✓ کنترل انضباط مالی
✓ کنترل نتایج مالی
✓ کنترل فنی عملیاتی
✓ کنترل بودجه‌ای
✓ کنترل ساختاری
✓ کنترل انسانی

اساتید دوره DBA یکساله مدیریت استراتژیک