دکتر حسین خاکباز

دکتر حسین خاکباز

تحصیلات: دکترای مدیریت حمل و نقل و زنجیره تأمین از دانشگاه سیدنی استرالیا، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه تربیت مدرس

سوابق کاری: مشاور ارشد شرکت تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی حمل و نقل و زنجیره تأمین Logistics Bureau  در استرالیا (www.logisticsbureau.com)، پروژه توسعه سیستم‌های حمل و نقل و زنجیره تأمین فروشگاه‌های آنلاین و سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای در استرالیا، پروژه توسعه و راه‌اندازی سیستم Same Day Delivery سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای IGA در استرالیا، ثبت دو پتنت مربوط به مدیریت سیستم‌های حمل و نقل و انبارداری در استرالیا و امریکا

سوابق آموزشی:  استادیار دروس مدیریت حمل و نقل و زنجیره تأمین دوره‌های کارشناسی ارشد وMBA  در دانشگاه سیدنی استرالیا

سوابق پژوهشی: انتشار 14 مقاله در مورد مدیریت سیستم‌های حمل و نقل و زنجیره تأمین در ژورنال‌های معتبر صنعت