سجاد بهجتی

سجاد بهجتی

Linkedin

  • مدیر تیم بازاریابی محتوایی سرآوا
  • مربی شتاب دهنده آواتک
  • مشاور بازاریابی محتوایی در مجموعه فناپ
  • همکاری با شرکت های مختلف در زمینه بازاریابی محتوایی؛ حامی، اکسس نوآ، آریانا، تیوا، …