Sam Cordier

Sam Cordier

Linkedin

 

Sam Cordier

 

  • سوابق اجرایی: مدیرعامل

مدیرعامل شرکت روابط عمومی PGt  (از مهر 1388 تا اکنون)

  • سوابق علمی:

MBA (Masters in Business Administration)Keele University

Image for BA (Bacherlor of Arts)

BA (Bacherlor of Arts)  Keele University

LLB

Keele University