سمینار رهبری از بالای خط

چهارشنبه 19 خرداد - 19 الی 21

چرا سمینار دیگری درباره رهبری؟

زیرا بیشتر مدل‌های فعلی رهبری کارآمد نیستند


دکتر عماد قائنی
دکتر عماد قائنی
دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران
مترجم کتاب رهبری از بالای خط

سمینار رهبری از بالای خطما این سمینار را به علاقه‌مندان حوزه رهبری و صاحبان کسب‌وکار تقدیم می‌کنیم، زیرا باور داریم مدل‌های رهبری آگاهانه برای پیشگامان حال و آینده است، که خودشان، سازمان‌هایشان و کسب‌وکارهای خود را به قله‌های جدید موفقیت خواهند رساند

Leadership

مدل‌های رهبری امروزی در دستیابی به اهداف مطلوبی مانند خلق ارزش برای سهامداران، افزایش سهم بازار، توسعه، محصولات جدید، پیروزی در رقابت، ایجاد ثروت و شهرت برای برخی از رهبران خاص و ارائه چارچوب‌هایی مفید به دانشکده‌های کسب‌وکار برای آموزش رهبران آینده به طور نسبی تاثیر گذارند.

Request Catalogue