دوره کارشناس حرفه‌ای منابع انسانی

دوره کارشناس حرفه‌ای منابع انسانی

دوره کارشناس حرفه ای منابع انسانی

دوره کارشناس حرفه ای منابع انسانی در صدد است تا کارکنان و کارشناسانی را که به صورت تجربی، در واحدهای منابع انسانی کار خود را شروع کرده اند، با یک نگاه سیستماتیک و جامع در منابع انسانی آشنا سازد و زمینه های بهبود عملکرد حرفه ای آنها در مشاغل کارشناس منابع انسانی را فراهم سازد. این دوره 72 ساعته با رویکرد عملی و کاربردی طراحی شده و امید است توانمندی داوطلبان را در شغل خود افزایش داده و موجب ارتقاء آنها به شغل مدیر منابع انسانی شود.

دوره در یک نگاه

مدت72 ساعت
گواهینامه از دانشگاه تهران
شهریه دوره 3،500،000 تومان

سرفصل‌های دوره

❱ گردینگ مشاغل و ارتقاء افقی

❱ مدیریت عملکرد کارکنان

❱ قانون کار و تامین اجتماعی

❱ جبران خدمات (4P)

❱ آشنایی با کلیات منابع انسانی

❱ ساختار سازمانی کلان و تفصیلی

❱ تجزیه و تحلیل شغل

❱ ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل

❱ برنامه ریزی منابع انسانی و جذب