دکتر محمدعلی شاه حسینی

دکتر محمد علی شاه حسینی

دکتر محمد علی شاه حسینی

 

تحصیلات
 • کارشناسی, 1378, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد, 1381, مدیریت صنعتی _ گرایش تولید, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1388, مدیریت-سیاستگزاری بازرگانی, دانشگاه تهران

 

فعالیتهای اجرایی
 • رئیس اداره فناوری و اطلاعات دانشکده مدیریت، 1388/10/01، 1390/11/15، ايران، تهران
 • معاون اقتصادی و توسعه سازمان سرمایه گذاری دانشگاه تهران، 1390/11/15، 1391/02/24، ايران، تهران
 • معاون علمی پردیس البرز دانشگاه تهران، 1391/02/23، 1392/02/23، ايران، تهران
 • معاون پژوهش و فن آوری دانشکده مدیریت، 1394/06/31، 1396/09/28، ایران، تهران
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت، 1396/09/28، 1399/08/28، ایران، تهران

 

دکتر محمد ابویی اردکان

دکتر محمد ابویی اردکان

دکتر محمد ابویی اردکان

 

تحصیلات
 • کارشناسی, 1373, مهندسی برق-کنترل, دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد, 1377, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1385, مدیریت سیستمها, دانشگاه تهران
فعالیتهای اجرایی
 • عضو شورای راهبردی استقرار دانشگاه دو فضایی، 1390/11/15، 1394/10/24، ايران، تهران
 • ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1392/09/19، 1395/01/14، ایران، تهران
 • قائم مقام دبیرکل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری، 1392/09/20، 1395/01/01، ایران، تهران
 • عضویت در کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1393/02/10، ایران، تهران
 • عضو شورای سیاست گذاری دومین همایش ملی مدیریت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1393/04/29، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت، 1393/08/22، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، 1393/08/22، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون پژوهش و فناوری، 1393/12/26، 1395/07/28، ایران، تهران
 • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای عالی عتف در خصوص تدوین و ارائه سیاست های کلی علم و فناوری و یکپارچه سازی برنامه ها و اقدامات دستگاه های اجرایی، 1394/02/14، ایران، تهران
 • عضو کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی، 1394/02/19، ایران، تهران
 • عضو کمیته سیاستگذاری نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، 1394/03/25، ایران، تهران
 • عضو کارگروه تدوین برنامه کلان توسعه پژوهش و فناوری و تحقق دانشگاه های کار آفرین، 1394/04/31، ایران، تهران
 • عضو شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر، 1394/06/03، 1396/06/03، ایران، تهران
 • عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تهران، 1395/04/08، 1398/04/08، ایران، تهران
 • مشاور معاون پژوهشی دانشگاه تهران در امور برنامه ریزی و سیاست گذاری، 1395/04/08، 1398/03/08، ایران، تهران
 • عضو کمیته تدوین پیشنهاد تاسیس مرکز رصد علمی دانشگاه تهران، 1395/05/12، 1398/05/12، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، 1396/07/29، 1397/07/29، ایران، تهران
 • عضو دائمی کمیته آموزش دانشکده مدیریت، 1396/08/08، ایران، تهران
 • عضو کمیته داوران هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، 1396/09/04، 1396/09/04، ایران، تهران
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، 1396/11/11، ایران، تهران
dr-bozorgi

دکتر علی حاجی آقا بزرگی

تحصیلات

فعالیت‌های اجرایی

دکتر افشین دبیری

دکتر افشین دبیری

دكترا مديريت منابع انساني از دانشگاه تهران

فعالیت های اجرایی
<ul>
<li> مدير برنامه‌ريزي و سيستم‌هاي منابع انساني گروه مپنا،</li>
<li>رئيس پژوهش و توسعه منابع انساني شركت ساپكو،</li>
<li>كارشناس منابع انساني سازمان مديريت صنعتي،</li>
<li>مدير داخلي انجمن علوم مديريت ايران</li>
</ul>

دکتر اباصلت خراسانی

دکتر اباصلت خراسانی

دكترا, آموزش عالي – برنامه ريزي توسعه آموزش عالي, دانشگاه شهيدبهشتي – تهران, ايران, 1370.

کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. “رويكردي نو به آموزش غيرحضوري”, مركز آموزش تحقيقات صنعتي, تهران, 1397, شابک:9786001731723.
2. “برنامه درسي محيط كار”, تحقيقات صنعتي, تهران, 1396, شابک:9786001731518.
3. “برون سپاري آموزش و بهسازي منابع انساني”, تحقيقات صنعتي, تهران, 1396, شابک:9786001731525.
4. “بين المللي سازي آموزش عالي”, تهران, 1395, شابک:9789644573828.
5. “ارزيابي عملكرد كاركنان”, علم استادان, تهران, 1395, شابک:9786006296579.
6. “تكنولوژي عملكرد انساني- مباني و اصول”, علم استادان, تهران, 1395, شابک:9786006296517.
7. “كاربرد تكنيك تجزيه و تحليل خطا و اثرات در فرايند آموزش و توسعه منابع انساني”, علم استادان, تهران, 1395, شابک:9786006296524.
8. “مربيگري در آموزش و بهسازي منابع انساني”, مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1395, شابک:9786001730788.
9. “آموزش و بهسازي در مديريت پروژه”, علم استادان, تهران, 1394, شابک:9786006296340.
10. “ارزشيابي آموزشي”, مركز اموزش و تحقيقات صنعتي, تهران, 1393, شابک:9789641731068.
11. “مدل تعالي آموزش و توسعه منابع انساني”, مركز اموزش و تحقيقات صنعتي, 1393, شابک:9786001731129.
12. “طراحي نظام جامع آموزشي با تاكيد بر استانداردهاي بين المللي”, مركز آموزش وتحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1392, شابک:9786001730764.
13. “مربي گري در اموزش و بهسازي منابع انساني”, مركز اموزش و تحقيقات صنعتي, تهران, 1392, شابک:9786001730788.
14. “رويكردي جامع به اثربخشي اموزش راهنماي گام به گام اجراي مدل بازگشت سرمايه”, مركز اموزش و تحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1391.
15. “ارزيابي اثربخشي آموزش هاي سازماني(راهنماي عملياتي”, مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1391, شابک:978-600-173-055.
16. “رهيافتي نو در كار تيمي”, مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1391, شابک:978-600-173-048.
17. “تكنيكهاي كاربردي نيازسنجي اموزش با تاكيد بر الزامات استاندارد بين المللي iso10015”, مركز اموزش و تحقيقات صنعتي, تهران, 1389, شابک:9789642841967.
18. “آموزش عالي عصر مجازي”, انتشارات دانشگاه بين المللي ايران, تهران, 1383, شابک:9640660310.

 

کتابهای ترجمه

1. “مديريت منابع انسانيي”, مهربان, تهران, 1396, شابک:9786004071314.
2. “بودجه بندي آموزشي (راهنماي كامل برنامه ريزي و بودجه بندي مبتين بر استراتژي)”, مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1395, شابک:9786001731266.
3. “يادگيري و توسعه”, انتشارات مهربان, تهران, 1395, شابک:9786004070553.
4. “برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و بهسازي منابع انساني”, انتشارات باور, تهران, 1393, شابک:9786009365944.

دکتر سارا بانکی

دکتر سارا بانکی

 • دکترای مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی از دانشکده مدیریت دانشگاه تورنتو، Rotman، کانادا ۱۳۹۰
 • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه تورنتو، کانادا، ۱۳۸۵
 • کارشناسی فناوری اطلاعات از دانشگاه یورک، کانادا، ۱۳۸۳
 • عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف