فربد همایی

فربد همایی

تحصیلات: MBA  بازاریابی بین الملل، کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مدرک بین‌المللی مدیریت مراکز خرید مؤسسه MECSC

سوابق کاری: مدیر اجرایی هایپراستار، مدیر توسعه شعب تهران و کرج هایپراستار (شرکت ماف پارس)، مدیرکشوری بخش توسعه شرکت پیمانکاری حجم سبز.

سوابق آموزشی : برگزاری دوره‌های مدیریت SCRUM، تحلیل رفتار متقابل و مدیریت زمان