سجاد احمدی

سجاد احمدی

تحصیلات :

  • مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار از دانشگاه شریف

 

سوابق کاری:

  • مدیر دیجیتال مارکتینگ وب سایت کیلید
  • مدیر پرفرمنس مارکتینگ علی بابا