دکتر وحید ماجد

دکتر وحید ماجد

تحصیلات

  • دکتری, 1391, علوم اقتصادی, دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد, 1385, علوم اقتصادی, دانشگاه تهران