تحصیلات

استادیار مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *