دکتر علی چاپرک

دکتر علی چاپرک

تحصیلات؛

 • دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران 96-91

عنوان تز؛ طراحي الگوي جامعه­گراي آينده­نگاري  علم و فناوری بر مبنای مطالعۀ تجربيات ملی (رویکرد  تلفیقی آینده­نگاری و مطالعات علم و فناوري)

 • فرصت مطالعاتی؛ دانشجوی دکتري میهمان دانشگاه لوند سوئد 94-93
 • کارشناس ارشد فلسفه علم، گروه فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف 86-84

عنوان تز؛ برساخت گرایی اجتماعی در تکنولوژی

 • کارشناس فیزیک کاربردی، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز 84-79

زبان؛

 •  English (TOEFL 101 / 120)

تجارب شغلی پژوهشی؛

 • کارشناس پژوهشی علمی پژوهشگاه نیرو
 • کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • مدير پژوهشي انديشکده صنعت و فناوري (آصف)
 • دبیر شورای راهبردی آینده پژوهی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
 • مدیر پروژه آینده نگاری ملی سلامت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
 • مدیر پروژه تدوین سند چشم‌انداز و راهبرد توسعه شهر دماوند با رویکرد آینده‌نگاری ت
 • محقق در پروژه پیش آینده نگاری ملی علم و فناوری معاونت فناوری ریاست جمهوری
 • محقق در پروژه نظام نوآوری صنایع فرهنگی
 • محقق تهيه سند استراتژي فناوري شرکت سينا ريل پارس
 • همکار پژوهشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

تجارب شغلی آموزشی؛

 • مدرس و تدوین کننده طرح درس مطالعات علم و فناوری در موسسه آموزش عالی طلوع مهر
 • مدرس کارگاه آینده‌نگاری در پژوهشگاه نیرو
 • مدرس کارگاه آینده‌نگاری سازمانی در موسسه آینده جهان اسلام
 • مدرس کارگاه کاربرد آینده پژوهی در مدیریت شهری در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
 • مدرس کارگاه آینده دین و علم و فناوری در موسسه فتوح اندیشه قم
 • مدرس کارگاه آینده پژوهی سبک زندگی در مرکز مطالعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
 • مدرس کارگاه آینده‌پژوهی و هنر در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • مدرس اینوتک تاک مرکز رشد و نوآوری علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدرس کارگاه کارگاه آینده‌نگاری در مدیریت بحران شهری در سازمان مدیریت بحران
 • مدرس کارگاه برنامه‌ریزی در فقدان نظریه پایه توسعه و تصویر مشترک از آینده در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 • مدرس کارگاه اقتصاد علم و فناوری در پژوهشگاه مطالعات فناوری
 • مدرس، دانشگاه غیر انتفاعی بصیر آبیک
 • مدرس، دانشگاه علمی کاربردی، واحد خانه کارگر ساوجبلاغ
 • مدرس، دانشگاه علمی کاربردی، واحد دانشسار
 • مدرس، کانون اندیشه جوان
 • مدرس، دانشگاه علمی کاربردی، واحد صنعت هوانوردی

عناوین و افتخارات؛

 • برنده بورس اراسموس اتحادیه اروپا
 • برنده مسابقه نوآوری شرکت ایکیا در دانشگاه لوند سوئد
 • سردبیر نشریه پیشران (آینده‌پژوهی کسب‌وکار)
 • دبير شوراي آينده­پژوهي مرکز مطالعات و برنامه­ريزي شهر تهران
 • دبیر گروه آینده پژوهی فرهنگی-اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی
 • عضو تیم داوری و نقد کتاب پژوهشگاه علوم انسانی
 • داور فصلنامه علمي-پژوهشي روش­شناسي علوم انساني
 • داور کتب پژوهشگاه علوم انسانی
 • عضو پژوهشکده چشم انداز دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 • عضو انجمن آینده نگری ایران

کتاب:

 • راهنمای جامع آینده نگاری، انتشارات پژوهشگاه نیرو 98 (در دست چاپ)
 • نوع‌شناسی محصولات و فعالیت‌های فرهنگی، انتشارات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پاییز 96 (برنده اثر برگزیده در چهارمین جشنواره ارتقا کیفیت)
 • شاخص‌پژوهی پوشش و مد از منظر ذی‌نفعان و مخاطبین، انتشارات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پاییز 96
 • فرهنگ‌نامه جامع علوم انسانی و اسلامی، پژهشکده باقر العلوم

مقالات و سمینارها؛

 • چیستی اخلاق علم و فناوري، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، پذیرش شده در بهمن ماه 96
 • معرفی چارچوبی جدید براي معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی؛ معرفت‌شناسی اجتماعی، فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد فرهنگ، پذیرش شده در دی ماه 96
 • رابطه علم و فناوري از منظر سياستگذاري، آموزش مهندسي و حوزه عمومي، فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد فرهنگ، بهار 95
 • از آينده نگاري نخبه­گرا به آينده­نگاري دموکراتيک؛ آغازي بر گفتگوهاي مطالعات علم و فناوري و آينده­نگاري، پنجمين کنفرانس بين­المللي مديريت فناوري، آذر 94
 • بررسی صناعت و قناعت: دیدگاه آقای سروش درباره تکنولوژی، فصلنامه علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، سال هجدهم، شماره 73، زمستان 91
 • برساخت گرایی اجتماعی، فصلنامه علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، شماره 57، سال چهاردهم، زمستان 87
 • اندیشه های معرفت و حقیقت نمایی نزد پوپر، اولین سمینار فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت 85
 • برساخت گرایی اجتماعی در تکنولوژی، سومین سمینار فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، خرداد 87
 • انتقال تکنولوژی اسلامی به غرب، ترجمه، اطلاع رسانی جهان ادیان
 • بررسی آرا هودبوی در باب علم دینی، نوشته شده برای همایش علوم انسانی اسلامی
 • گزاره های مبنایی، پژوهشکده باقرالعلوم، فرهنگ نامه جامع علوم انسانی و اسلامی
 • معیار تمیز علم از غیر علم، پژوهشکده باقرالعلوم، فرهنگ نامه جامع علوم انسانی و اسلامی
 • ایمانوئل کانت، پژوهشکده باقرالعلوم، فرهنگ نامه جامع علوم انسانی و اسلامی
 • تحویل گرایی، پژوهشکده باقرالعلوم، فرهنگ نامه جامع علوم انسانی و اسلامی
 • نظریه بار بودن مشاهدات، پژوهشکده باقرالعلوم، فرهنگ نامه جامع علوم انسانی و اسلامی
 • یگانگی علم، پژوهشکده باقرالعلوم، فرهنگ نامه جامع علوم انسانی و اسلامی
 • نزدیکی به حقیقت، پژوهشکده باقرالعلوم، فرهنگ نامه جامع علوم انسانی و اسلامی
 • برساخت گرایی اجتماعی، پژوهشکده باقرالعلوم، فرهنگ نامه جامع علوم انسانی و اسلامی
 • برهان گودل، پژوهشکده باقرالعلوم، فرهنگ نامه جامع علوم انسانی و اسلامی
 • پیر دوئم، پژوهشکده باقرالعلوم، فرهنگ نامه جامع علوم انسانی و اسلامی
 • قیاس ناپذیری، پژوهشکده باقرالعلوم، فرهنگ نامه جامع علوم انسانی و اسلامی
 • بررسی آرا هودبوی در باب علم دینی، نوشته شده برای همایش علوم انسانی اسلامی