استاد

دکتر طیبه عباسی

  • دکتری مدیریت دولتی, دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی, دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی مدیریت دولتی, علامه طباطبایی

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *