دکتر سیدمحمد دادگران

دکتر سیدمحمد دادگران

  • مرتبه علمی: استاد مدعو دانشكده صداوسيما، ۷۰-۱۳۵۶.

استاديار پايه ۱۸ و پژوهشگر ارشد دانشكده صداوسيما از سال ۱۳۷۰ تاكنون.

 

  • سوابق آکادمیک

ليسانس علوم اجتماعى از دانشگاه تهران، ۱۳۴۲

فوق ليسانس جامعه شناسى از دانشگاه سوربن پاريس، ۱۳۵۳

دكتراى روانشناسى اجتماعى از دانشگاه سوربن، ۱۳۵۶

 

  • آثار تأليفى و ترجمه

۱- مبانى ارتباطات جمعى

۲- افكار عمومى و معيارهاى سنجش

۳- روانشناسى اجتماعى

۴- مبانى پژوهش در علوم اجتماعى

۵ – مطالعات انتقادى (زير چاپ)

۶ – تبليغات تجارى (زير چاپ)