دکتر حسین صامعی

دکتر حسین صامعی

سوابق علمی
دکترای مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵
استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
انتشار ۳ کتاب و ۱۴ مقاله

 

سوابق حرفه‌ای
بیش از ۱۰ سال فعاليت اجرایی و مشاوره‌ای در مدیریت سازمان‌ها
بیش از ۵ سال فعالیت مديريتی در حوزه “استراتژي و توسعه کسب و کار”
مشارکت در بیش از ۲۰ پروژه مشاوره‌ای در زمينه “استراتژي، توسعه و بهبود کسب و کار”