دکتر تیمور رحمانی

دکتر تیمور رحمانی

تحصیلات

 • دکتری, 1378, اقتصاد, تهران
 • کارشناسی ارشد, 1371, علوم اقتصادی, دانشگاه تهران
 • کارشناسی, 1367, علوم اقتصادی, دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • مشاور امور بین الملل دانشکده اقتصاد، 1392/10/18، 1393/11/06، ایران، تهران
 • رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد، 1393/12/19، ایران، تهران
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران، 1394/06/29، 1398/05/31، ایران، تهران
 • عضویت در هیات ممیزه دانشگاه تهران، 1396/05/24، ایران، تهران
 • کارگروه فرارشته ای علوم انسانی و اجتماعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1397/11/15، 1399/11/15، ایران، تهران

کتاب‌های تالیفی

 • تیمور رحمانی . “اقتصاد کلان: نظریه ها و مسایل (900 تست با پاسخ تشریحی).” : نشر برادران، 1377.
 • تیمور رحمانی . “دولت بزرگ نه.” : نشر ترمه، 1382.
 • علی طیب نیا و تیمور رحمانی . “بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر تورم.” : سازمان امور مالیاتی کشور، 1383.
 • یدالله دادگر و تیمور رحمانی . “مبانی و اصول علم اقتصاد.” : بوستان کتاب قم، 1386.
 • تیمور رحمانی . “اقتصاد کلان 2.” : دانشگاه پیام نور، 1386.
 • تیمور رحمانی . “مجموعه سوالات چهار گزینه ای اقتصاد کلان.” : نشر ترمه، 1388.
 • تیمور رحمانی . “اقتصاد کلان (دو جلد).” : نشربرادران، 1388.
 • تیمور رحمانی . “اقتصاد کلان نوین.” : نشر برادران، 1389.
 • تیمور رحمانی و محمد آدم بیگ . “بانک سوالات دروس تخصصی اقتصاد(پول و بانکداری اقتصاد بین الملل و بخش عمومی).” : انتشارات برادران، 1390.
 • تیمور رحمانی . “اقتصاد کلان (برای دانشجویان مدیریت و حسابداری و غیره).” : نشر برادران، 1391.
 • تیمور رحمانی و میر رستم اسداله زاده بالی. “پول، ارز و بانکداری.” تهران: طراحان ایماژ، 1394.