-کارشناسی ارشد مديريت آموزشي – دانشكده علوم اجتماعي وروان شناسي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

-کارشناسی مديريت دولتي- دانشكده علوم اداري ومديريت بازرگانی دانشگاه تهران

ـسوابق كاري و تدریس:

– مدرس دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده حسابداری و مدیریت از1388تا کنون

– مدرس رسمی شرکت TUV Rain land آلمان

– قائم مقام دبیرکل انجمن مديريت ايران

– رئیس شورای سیاسگذاری مجله مديريت

-عضو هیات مدیره جمعیت توسعه علمی ایران

– مدرس دانشگاه آزاد – واحد تهران مرکزی از 1380 تا 1388

– مشاور ارشد طرح نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر شایستگی ها در شهرداری تهران – شرکت مگفا ( مجری) 1391

– مشاور ارشدطراحی و استقرار سیستم IWA2 شرکت کوش آور تجهیز 1392

-مشاور ارشد شرکت پیشگامان کویر یزد ( ایساتیس )در تهیه نرم افزار استاندارد ایزو 10015 – 1391

– مشاور ارشد طرح ممیزی رشته تحول و نوآوری – معاونت پژوهشی ریاست جمهوری -1391

– مشاور ارشد طراحی و استقرار سیستم آموزشی IWA2 – در موسسه فرهیختگان دانشگاه تهران-1391

– مدرس ومشاور ارشد اجرای برنامه آموزشی طراحی و استقرار نظام جامع آموزش برای مدیران و کارشناسان ارشد پالایشگاه های کشور 1390