تحصیلات

دكتراي مديريت دولتي با گرايش مديريت توسعه از دانشگاه علامه طباطبائي

 

سوابق اجرایی 
  • دبیر هیات رییسه و مدیرکل مصوبات شورای اسلامی شهر تهران
  • مدير منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
  • رییس مجمع عمومی سازمان مدیریت صنعتی و عضو هیات عامل مرکز آموزش بازرگانی ایران تاکنون