دوره MBA یکساله بازاریابی دیجیتال

دوره MBA یکساله بازاریابی دیجیتال آغاز شد

اولین دوره MBA یکساله بازاریابی دیجیتال دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با سخنرانی دکتر امیروحید فخرداعی با موضوع؛ مفاهیم و مقدمات بازاریابی ، توحید علی اشرفی با موضوع؛ استراتژی های بازاریابی دیجیتال و سینا شفیع زاده با موضوع؛ تحقیقات بازار آغاز شد.