مدیریت منابع انسانی

دوره MBA یکساله منابع انسانی دانشگاه تهران چیست و چه اهدافی دارد؟

تعریف و هدف دوره

دوره MBA یکساله مدیریت منابع انسانی به منظور پرورش کادر مورد نیاز سازمانها و موسسات تولیدی و خدماتی خصوصی، تعاونی و دولتی در حوزه های مربوط به منابع انسانی تهیه و تدوین شده است. این دوره مجموعه ای هماهنگ از فعالیت‌های تحقیقی و عملی است که به دنبال دستیابی به اهداف زیر است:

1- پرورش و تامین نیروهای حرفه ای و اجرایی در زمینه مدیریت منابع انسانی

2- طراحی و پیاده سازی موفقیت آمیز فرایندهای  مدیریت منابع انسانی در سطح موسسه‌ها و بنگاه‌ها

3-  تدوین و ارزیابی، استراتژی‌ها و سیاست های ویژه مدیریت منابع انسانی

4-  بکارگیری تحلیل‌های مادی، اقتصادی، روش‌های پژوهش و نرم افزارهای مناسب در فرآیند تصمیم گیری مدیریت منابع انسانی

5- ترکیب و یکپارچه سازی طراحی کار، اندازه گیری عملکرد، تامین نیرو، توسعه منابع انسانی، پاداش‌ها و … در یک نظام مدیریت منابع انسانی یکپارچه با رویکرد استراتژیک

6- پرورش و توسعه نگاه حرفه ای گرائی به مقوله مدیریت منابع انسانی در سطح ملی و بنگاه ها

7-  پرورش و تامین منابع انسانی پژوهش مشاوره ای، حرفه ای در حوزه مدیریت منابع انسانی

8- پرورش و تامین منابع انسانی آموزشی –  ترویجی حرفه ای در حوزه مدیریت منابع انسانی

 

ضرورت، اهمیت و مخاطبان دوره

امروزه نقش سرمایه‌های انسانی در مزیت ملت ها و بنگاه‌ها به صورت روز افزون مورد توجه قرار گرفته است، از این رو دوره‌های آموزشی دانشگاه‌های مختلفی جهت پرورش مدرسین، مشاوران، کارشناسان و مدیران حرفه ای منابع انسانی و همچنین مدیران اجرایی-  صفی طراحی و اجرا می‌شود.

اهمیت و ضرورت توسعه آموزش‌های ویژه منابع انسانی از ابعاد مختلف در ایران عبارتند از:

1 .توسعه نگاه حرفه ای گرایی به مقوله مدیریت منابع انسانی 2. ارتقاء جایگاه و منزلت مدیریت منابع انسانی در سطح ملی و بنگاهی 3 .پرورش نیروهای کارشناسی، مدیران و مشاوران حرفه ای منابع انسانی جهت ظرفیت سازی های انسانی –  سیستمی در حوزه‌های منابع انسانی در سطح ملی و بنگاهی

مخاطبان دوره MBA‌ یکساله مدیریت منابع انسانی مدیران، کارشناسان و متخصصین حوزه مدیریت منابع انسانی می باشد.

از طرفی دیگر رقابت در صحنه ملی و جهانی روز به روز شدید تر می‌شود و شرکت‌ها در دنیای متحول امروزی در دو جبهه باید بجنگند. در یك جبهه آنها باید محصولات (تولیدات و خدمات) رقابتی ارائه كنند و در جبهه دیگر باید منابع انسانی زبده ای را شكار كنند كه بتوانند محصولات رقابتی تولید كنند. از یك طرف هر قدر دنیای كسب و كار گسترش می یابد، رقابت برای جذب منابع انسانی نخبه فشرده تر می شود، از طرف دیگر هر قدر دانش و تكنولوژی سازمان پیچیده تر و پیشرفته تر می شود، جذب منابع انسانی و بویژه دانشگران  اهمیت بیشتری می یابد. به طور كلی می توان اینگونه نتیجه گرفت كه برای اینكه بتوان در صحنه رقابت با بقیه سازمان ها موفق شد باید در صحنه جذب، توسعه، انگیزش و نگهداری منابع انسانی تلاش کرد. بدین منظور سازمان ها از تكنیك های متفاوتی استفاده می كنند تا در راستای استراتژیهای سازمان، منابع انسانی خود را هدایت كنند. تكنیك های متفاوت كارایی خاص خود را دارند.كوچك سازی، بازآرایی ساختار، مهندسی ساختار سازمانی، مهندسی مجدد فرایندها، تسهیم دانش، برنامه های مشاركت كاركنان، برنامه های ارتباط با مشتری، برنامه های تسهیم سود، آموزش، مدیریت عملكرد، فرایند بازخور،‌ طراحی شغل، گردش شغلی، كار تیمی، كار انعطاف پذیر، تسهیم شغل، تنوع آموزی، منتورینگ، حسابرسی منابع انسانی، طراحی سیستم های انگیزشی، شرح شغل و شرایط احراز، سیستم رشد و ارتقاء، برنامه های ایمنی، امنیت،  بهداشت، محیط و ارگونومیکز  همگی از تكنیك ها و روشهایی هستند كه برای اثربخشی مدیریت منابع انسانی بكار می روند. ولی یكی از نقاط ضعف سازمانها در این زمینه، عدم بهره گیری از یك مدل سنجش یكپارچه و منسجم این تكنیك ها و سیستم هاست.

مدل 34000 برای پاسخگویی به این مساله ایجاد شده است تا بتواند بطور یكپارچه و منسجم همه فرایندهای منابع انسانی را آسیب شناسی و اثر بخشی آنها را ارزیابی كند. بر اساس استاندارد 34000 می توان وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی در شركت را بررسی و پروژه ها و اقدامات بهبود و توسعه آنها را فراهم كرد و یك فرهنگ تعالی و كمال را در سازمان ایجاد كرد. شایان ذکر است که مدل سرمایه گذاری انسانی ، مدل فلیپس  و مدل بلوغ قابلیت های انسانی (بقا)  که شركت های بزرگی همچون آی بی ام، شل، اگزان موبیل، جنرال موتورز، بوئینگ و اریكسون از آنها استفاده كرده و نتایج بسیار جالبی گرفته اند نیز در مدل 34000 گنجانده شده است. جهت سنجش سطح بلوغ فرایندهای منابع انسانی از مدل 34000 استفاده می شود. هدف از آن بررسی نظامند، جامع و یکپارچه سیستم منابع انسانی با رویکرد علمی است. مدل 34000 از جمله استانداردهایی است که اخیرا مورد استفاده شرکتها به منظور ارزیابی و ارتقاء سیستم منابع انسانی قرار گرفته است. ویژگی‌های خاص استاندارد و سلسله مراتبی بودن آن و نیز تعریف دقیق اقدامات و توانمندیهایی که شرکتها در هر سطح برای اجرا و ارتقاء سیستم منابع انسانی بدان نیازمندند از جمله مهم ترین ویژگی های این استاندارد است.

مدل 34000 نقشه راهی برای تعالی سیستم منابع انسانی در جهت تحقق استراتژیهای سازمان است. از آنجائیكه نمی توان همه فرایندهای منابع انسانی را در یك شب مستقر كرد، از اینرو مدل 34000 به صورت تدریجی و مرحله ای طراحی شده است. هر مرحله تكاملی یك تغییر منحصر بفردی را در فرهنگ سازمانی می طلبد تا بتوان زمینه مناسب را برای جذب، حفظ و توسعه منابع انسانی فراهم كرد. یكی از ویژگی های جالب مدل 34000 این است كه بعنوان یك سیستم یكپارچه در راستای اهداف و استراتژی ها و نیازهای متحول سازمانی، بلوغ می یابد.