دکتر آرین قلی‌پور

در دوره MBA یکساله منابع انسانی دانشگاه تهران چه می آموزیم؟

دکتر آرین قلی پور؛ مدیر دوره MBA مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران