توحید علی اشرفی

توحید علی اشرفی

Linkedinتوحید علی اشرفی، فارغ التحصیل MBA از سازمان مدیریت صنعتی و مدیر بازاریابی وب سایت های alibaba.ir و jabama.ir به عنوان مدرس کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ معتقد است که با استفاده از دانش بازاریابی و تکنیک های دیجیتال مارکتینگ می توان رشد استارتاپ ها را تسریع کرده و با توسعه سهم بازار، آنها را برای بنیان گذارانشان سودآورتر و برای سرمایه گذاران جذاب تر ساخت.