بهار شجاعی

بهار شجاعی

تحصیلات: MBA مدیریت ریتیل از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین‌‌‌‌الملل با عنوان پایان نامه
Cargo Logistics and Growth of Transshipment (Study of Persian Gulf Ports)، کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

سوابق کاری: مدیر دپارتمان‌های ‌هایپرمارکت، مدیر فروشگاه‌های سوپرمارکت‌ و مدیر پروژه کشوری مارکت‌های کوچک در شرکت ‌ماف پارس (هایپر استار)، مدیر فروش شرکت بازرگانی ایران استیل، مدیر روابط بازرگانی ایران-هند گروه TSS

سوابق آموزشی: مدرس درس “مدیریت فروشگاه‌ها” در دوره MBA مدیریت ریتیل، برگزاری دوره‌های مدیریت فروشگاه‌داری، توسعه فروش و عملکرد بهینه سرمایه واحدهای عملیاتی، فنون مذاکره در تأمین و مدیریت محصول و ارتقای کیفیت مدیریت اجرایی در سازمان‌ها