استاد

امیر حسین ثقه الاسلام

  • هکر رشد و مشاور رشد سازمانی
  • موسس مجموعه رشدینو
  • موسس انجمن گیمیفیکیشن ایران